Zonder zonde

1 Johannes 1

8 Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. 9 Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. 10 Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot leugenaar en is Zijn woord niet in ons. (1 Johannes 1:8-10)

Deze verzen kunnen nooit gebruikt worden als een excuus voor onze zonden. We kunnen nooit doorgaan met de zonde in ons leven door te wijzen op deze verzen. Want dan begrijpen we deze verzen niet, dan begrijpen we heel dit bijbelboek niet.

Als we de voorgaande verzen nog eens duidelijk lezen, dan verlangt Jezus van ons dat wij onze zonde verlaten en in het licht gaan wandelen. Alleen als wij in de openheid komen over ons leven zal Jezus ons afwassen en reinigen van alle zonde.

Als we dan in deze verzen door gaan lezen moeten we wel tot de conclusie komen dat het doel van Johannes met deze verzen is om zelf-rechtvaardige mensen aan te spreken. Mensen die zichzelf te goed vinden voor het offer van Jezus. Niet de mensen die er naar verlangen om werkelijk heilig te leven in het licht van God.

Als wij denken van onszelf dat we sterk genoeg zijn om de zonde te overwinnen in ons eigen leven, maken we deze grove fout. De waarheid leeft dan niet in ons. We leven in de duisternis van ons denken. De enige manier om uit die duisternis te ontsnappen is door te erkennen dat we in de duisternis leven. Want dat is wat Johannes hier zegt, het moment dat we erkennen dat we in deze miserabele omstandigheden leven, dat zal de bron zijn voor onze redding.

Wij moeten niet blijven hangen in de duisternis, dat is niet wat Johannes wil. Hij wil dat we erkennen dat we Jezus nodig hebben en Hij ons uit de duisternis KAN redden. Dat zal het nieuwe leven in het licht van God inluiden. Dit is de enige juiste weg tot het volmaken van het evangelie in ons leven.

Blijf niet langer handen in een leven dat vastzit in zonden. Daar is geen bijbelse basis voor. De enige bijbelse basis is dat wij moeten erkennen dat wij zondig zijn, maar dan zal ons leven een ander keer gaan en moeten nemen.

This entry was posted in 62 1 Johannes. Bookmark the permalink.