Het licht en het bloed

1 Johannes 1

5 En dit is de boodschap die wij van Hem gehoord hebben en aan u verkondigen, dat God licht is en dat in Hem in het geheel geen duisternis is. 6 Als wij zeggen dat wij gemeenschap met Hem hebben en wij toch in de duisternis wandelen, liegen wij en doen de waarheid niet. 7 Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. (1 Johannes 1:5-7)

Het einde van vers 7 is zo machtig mooi. Het bloed van Jezus, de Zoon van God, reinigt ons van ALLE zonde. Deze reiniging is zo krachtig en verlossend. Het bloed van Jezus maakt witter dan wit. Het bloed van Jezus is meer dan alleen een teken voor God, het is een werkelijk verlossing (afwassing) van onze zonden.

Als we de was uit de wasmachine halen gaan we ook niet meer kijken naar het vieze water. Dat is niet belangrijk, het is verdwenen om nooit meer terug te keren. We kijken naar de schone was, naar het resultaat. Als we zijn afgewassen van de zonde, dan kijken we niet meer om naar die zonde, maar kijken we naar het nieuwe leven in gemeenschap met de Vader.

In het licht wandelen is een nieuw leven. Het wandelen in een leven dat is schoongemaakt, gereinigd door het bloed van Jezus. Het is de combinatie van deze twee aspecten dat ons de gemeenschap geeft met de Vader. De afwassing van onze zonde kan niet zonder dat wij voor God in Zijn licht gaan leven. En wij kunnen niet in Gods aanwezigheid, in Zijn licht leven zolang onze zonde niet is afgewassen.

Het is deze liefde van de Vader, dat Hij Zijn Zoon naar de aarde heeft gestuurd. Om ons weer in Zijn aanwezigheid, het eeuwige leven te laten wonen. Wat een liefde heeft Hij voor ons, dat wij weer puur en rein voor Zijn troon mogen staan. Zonder geheimen, zonder zonde, zonder de leugens, maar gewassen door het bloed in Zijn licht mogen we staan.

Ben jij er klaar voor om een leven te wandelen dat is afgewassen door het bloed van Jezus? Ben jij er klaar voor om te leven in het licht van God, zodat er niets meer verborgen is voor Hem en er geen duisternis in jou leeft?

Elke keer mogen we zo overweldigd raken door Zijn werk in ons leven. Dit is de heerlijkheid van Zijn openbaring. Jezus kwam om dit te openbaren, het licht waarin we mogen leven en het bloed dat ons reinigt.

This entry was posted in 62 1 Johannes. Bookmark the permalink.