Gemeenschap hebben in het licht

1 Johannes 1

5 En dit is de boodschap die wij van Hem gehoord hebben en aan u verkondigen, dat God licht is en dat in Hem in het geheel geen duisternis is. 6 Als wij zeggen dat wij gemeenschap met Hem hebben en wij toch in de duisternis wandelen, liegen wij en doen de waarheid niet. 7 Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. (1 Johannes 1:5-7)

Alles dat niet in de aanwezigheid van God kan komen is duisternis. Een film waarvan je weet dat je die niet in de hemel kunt kijken is duisternis. De laatste roddels die je nooit in gebed tegen God kunt vertellen zijn duisternis. Alles wat verborgen is omdat we weten dat het niet goed is, is duisternis. En zolang we daarmee door blijven gaan, leven we in de duisternis.

Maar zo gauw we in het licht van God gaan wandelen, zullen deze dingen moeten verdwijnen. Niet langer willen we meer geheimen hebben, niet langer willen we meer dingen doen die het licht niet kunnen weerstaan. En als we die keuze maken, alleen dan hebben we werkelijk gemeenschap met elkaar zonder geheimen.

Een relatie die gebouwd is op leugens en geheimen, die relatie kan niet blijven staan. In zo’n relatie hebben we niet werkelijk gemeenschap met elkaar. We zijn niet werkelijk een met elkaar, maar leven samen maar gescheiden. Dat is de realiteit als we in de duisternis wandelen.

Maar als we in het licht gaan wandelen zoals God licht is, dan wordt alles openbaar. En in de openbaarheid kunnen we niet doorgaan met de geheime leugens. In Gods aanwezigheid kunnen we niet doorgaan met egoïstische daden. In Zijn licht wordt alles duidelijk en hebben we werkelijk gemeenschap met elkaar zonder geheimen.

Het lijkt wel een utopie, onbegonnen werk, onmogelijk voor de kerk van vandaag. Is het mogelijk dat dit werkelijkheid wordt? Waarom niet? Johannes omschrijft dit als de openbaring die Jezus aan de wereld heeft gegeven. Het licht is geopenbaard en een ieder die in het licht gaat wandelen zal het eeuwige leven ontvangen. Dit is geloof.

This entry was posted in 62 1 Johannes. Bookmark the permalink.