In het licht wandelen

1 Johannes 1

5 En dit is de boodschap die wij van Hem gehoord hebben en aan u verkondigen, dat God licht is en dat in Hem in het geheel geen duisternis is. 6 Als wij zeggen dat wij gemeenschap met Hem hebben en wij toch in de duisternis wandelen, liegen wij en doen de waarheid niet. 7 Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. (1 Johannes 1:5-7)

God is Heilig en Rein, er is geen enkele duisternis in Hem. Hij is het licht en als dat schijnt in ons leven dan is het de openbaring van Gods perfectie. Er is dan geen geheim, geen leugen dat kan blijven staan in Zijn aanwezigheid.

5 Toen zei ik: Wee mij, want ik verga! Ik ben immers een man met onreine lippen en woon te midden van een volk met onreine lippen. Mijn ogen hebben namelijk de Koning, de HEERE van de legermachten, gezien. (Jesaja 6:5)

Als Jesaja voor de troon van God staat en Zijn heerlijkheid ziet, dan raakt Jesaja overweldigd. Hij is zich bewust van de heiligheid van God, maar tegelijk ook van zijn zonden en van de zonden van zijn volk. God is het licht dat op dat moment in zijn leven schijnt.

We moeten ons realiseren dat als we werkelijk in Gods aanwezigheid willen leven, dat tot gevolg heeft dat alles openbaar wordt in ons leven. Elke zonde, elke leugen wordt geopenbaard en we moeten er mee aan de slag. Het is onmogelijk om dicht bij God te leven en door te gaan met zondigen.

Wij kunnen niets verbergen voor Hem en geen enkele zonden kan bestaan in Zijn aanwezigheid. Zoals er geen duisternis kan zijn wanneer het licht schijnt zo kan onze zonden niet bestaan als wij in Gods aanwezigheid zijn.

Naar de wereld om ons heen kunnen we met een masker op leven. We kunnen zijn wie we willen zijn zonder dat men ons echt kent. Maar voor de heerlijkheid van God is alles zichtbaar en kan de zonden niet blijven staan.

Als wij werkelijk gemeenschap met God willen hebben in ons leven moeten we eerlijk zijn en in het licht wandelen. Er moeten geen geheimen zonden in ons leven zijn waaraan we vast blijven houden, want dan wandelen we niet in het licht.

This entry was posted in 23 Jesaja, 43 Johannes. Bookmark the permalink.