In het licht wandelen

1 Johannes 1

5 En dit is de boodschap die wij van Hem gehoord hebben en aan u verkondigen, dat God licht is en dat in Hem in het geheel geen duisternis is. 6 Als wij zeggen dat wij gemeenschap met Hem hebben en wij toch in de duisternis wandelen, liegen wij en doen de waarheid niet. 7 Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. (1 Johannes 1:5-7)

Johannes maakt hier een onderscheidt tussen licht en duisternis. Jezus heeft geopenbaard dat God licht is en dat er in Hem helemaal geen duisternis is. Maar wat betekend het dat er geen duisternis is in God?

De eigenschap van licht is dat het zichtbaar is. Het maakt openbaar, het maakt zichtbaar waardoor het veilig is. Er zijn geen geheimen en er zijn geen verrassingen. Iedereen kan het zien en er wordt geen onderscheidt gemaakt.

Duisternis is verhullend, is geheimzinnig. Men kan niet samen werken, de duisternis is egoïstisch iedereen op zichzelf. Men kan juist de duisternis gebruiken om dingen te doen die het licht niet kunnen verdragen.

Als mijn kinderen bezig zijn met iets wat niet mag, willen ze dat ik het niet zie. Ze verbergen zich voor mij en als ik het zie schrikken ze of stoppen ze de direct met waar ze mee bezig zijn.

God is licht, Hij heeft geen geheimen voor ons. Alles wat Hij wil doen in ons leven wil Hij openbaren in ons leven. Er is geen duisternis in God die slechte daden probeert te verhullen. God wil alleen goed doen en dat mogen wij zelf zien en beoordelen. God is transparant in alles wat Hij doet en dat heeft Hij aan de wereld laten zien door Zijn Zoon de Heere Jezus.

En als wij dit licht laten schijnen in ons leven, dan is dit confronterend. Als God Zijn licht laat schijnen, zien we hoe vol liefde en goedheid Hij is voor ons. Zijn motivatie, Zijn hart brand met verlangen, dat wij het beste mogen hebben in het leven. Het is confronterend omdat als we God werkelijk willen accepteren, het tot gevolg heeft dat de duisternis moet verdwijnen.

God is licht, er is geen geheim in Hem. Als wij met Hem samen willen leven, stelt Hij Zich open voor ons. Hij zal niets voor verbergen en zal Zijn licht in ons leven laten schijnen.

This entry was posted in 62 1 Johannes. Bookmark the permalink.