Blijdschap

1 Johannes 1

1 Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij gezien hebben met onze ogen, wat wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het Woord des levens 2 – want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien, en wij getuigen en verkondigen u het eeuwige leven, dat bij de Vader was en aan ons is geopenbaard – 3 wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u, opdat ook u gemeenschap met ons hebt; en deze gemeenschap van ons is er ook met de Vader en met Zijn Zoon Jezus Christus. 4 En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap volkomen wordt. (1 Johannes 1:1-4)

Nu is er een probleem in vers 4. Sommige vertalingen schrijven daar dat de blijdschap van de lezers compleet wordt. Andere vertalingen schrijven daar dat eigenlijk de blijdschap van de schrijver volkomen wordt. Nu kan ik in deze overdenking daar over gaan debatteren, maar ik denk daar niemand wat mee opschiet. Of het nu de ontvanger of de schrijver is bij wie de blijdschap compleet wordt de boodschap blijft dat als het evangelie werkelijkheid wordt in ons leven dit blijdschap tot vrucht heeft.

Als Johannes heeft bedoeld dat zijn blijdschap compleet wordt, wat ik mij heel goed kan indenken, doordat hij deze getuigenis met de rest van de wereld mag delen, dan laat hij zien dat dit de laatste stap is van zijn geloof. Johannes is zo vol van deze boodschap, hij is zo vol van het feit dat hij nu mag leven in het eeuwige leven, dat hij dat met iedereen wil delen.

Kunnen wij dit begrijpen? Zijn wij ook zo vol van de openbaring van Jezus in ons leven? Zijn wij zo vol van het eeuwige leven dat wij dit ook willen delen met anderen? Als we dit begrijpen, dan begrijpen we ook dat het hele systeem van evangelisatie acties niet klopt. Het delen van de liefde van Jezus komt uit een hart dat vol is van het levende water. Evangelisatie is dan geen last meer, maar het maakt ons geloof compleet door het delen met andere mensen.

Zoek het leven in Jezus, zoek dit eeuwige leven en je mag het delen met iedereen om je heen. Het zal je leven zelfs verrijken, evangelisatie is dan niet meer een wet van de kerk, maar het is de lust van je leven. Het maakt je blijdschap compleet.

En als Johannes had bedoelt dat wij, zijn lezers, volkomen blijdschap zouden ontvangen, is het eigenlijk precies hetzelfde. De boodschap van God die werkelijkheid mag worden in jouw en mijn leven, maakt onze blijdschap echt, volkomen.

Als dit evangelie, werkelijkheid wordt in ons leven, heeft het dit tot vrucht, blijdschap! Zoek het in Jezus, laat het eeuwige leven dat God heeft geopenbaard door Zijn Zoon werkelijkheid worden in jouw leven.

This entry was posted in 62 1 Johannes. Bookmark the permalink.