Gemeenschap

1 Johannes 1

1 Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij gezien hebben met onze ogen, wat wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het Woord des levens 2 – want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien, en wij getuigen en verkondigen u het eeuwige leven, dat bij de Vader was en aan ons is geopenbaard – 3 wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u, opdat ook u gemeenschap met ons hebt; en deze gemeenschap van ons is er ook met de Vader en met Zijn Zoon Jezus Christus. 4 En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap volkomen wordt. (1 Johannes 1:1-4)

Waarom zou Johannes de moeite nemen om een brief te schrijven? Waarom zou Johannes de moeite nemen om wat hij gezien heeft te delen met de hele wereld?

Het moet wel heel bijzonder zijn. – Hij moet wel heel bijzonder zijn. Johannes zag in Jezus het eeuwige leven. Het leven waar iedereen alles voor op zou geven. Maar dan moeten we wel hetzelfde zien als wat Johannes ziet. Wij moeten verder leren kijken dan wat wij hier zien, dit leven is slechts een detail vergeleken met wat God ons wil geven. Er staat ons zoveel meer te wachten dan al de levens van deze wereld bij elkaar. Dit is eeuwigheid perspectief.

Johannes zag dat er een eeuwigheid voor hem lag als hij net als Jezus in gemeenschap zou leven met de Vader. Door de openbaring van Jezus hier op aarde kreeg hij gemeenschap met de Vader en met Jezus. Er ontstond een intieme relatie tussen Johannes en de Vader en Jezus. De Vader openbaart Wie Hij is aan Johannes en Johannes mag zichzelf aan de Vader geven in vertrouwen op Zijn liefde.

De openbaring die Johannes heeft gekregen in de komst van Jezus en zijn wandelen met Jezus hier op aarde, gaf hem toegang tot een vriendschap met God. En die openbaring wil Johannes aan ons geven zodat wij in diezelfde vriendschap mogen leven. Johannes wil dat wij weten Wie Jezus is en Wie de Vader is, waardoor wij ook met Hem gemeenschap kunnen hebben.

Dit is geen filosofie, dit kan de werkelijkheid van jouw leven zijn. Johannes was getuigen en hij heeft er de eeuwigheid aan overgehouden. Laten wij ook deel worden aan die blijdschap en Jezus leren kennen zoals Johannes Hem kon.

Johannes schrijft aan jou, zodat jij met hem in Jezus mag leven. Niet dogmatisch, maar werkelijk Zijn aanwezigheid ervaren in jouw leven. Want dat is gemeenschap, een werkelijke eenheid met Hem. En dat zullen we ook in het verdere van deze brief zien. Dit is geen geloof dat ons wordt opgelegd, dit is een geloof dat mag groeien door ervaring.

This entry was posted in 62 1 Johannes. Bookmark the permalink.