Het eeuwige leven

1 Johannes 1

1 Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij gezien hebben met onze ogen, wat wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het Woord des levens 2 – want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien, en wij getuigen en verkondigen u het eeuwige leven, dat bij de Vader was en aan ons is geopenbaard – 3 wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u, opdat ook u gemeenschap met ons hebt; en deze gemeenschap van ons is er ook met de Vader en met Zijn Zoon Jezus Christus. 4 En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap volkomen wordt. (1 Johannes 1:1-4)

Het eeuwige leven is geopenbaard. Dat Jezus hier op aarde kwam was de openbaring van het eeuwige leven. En daar was Johannes getuigen van, hij heeft in Jezus dit eeuwige leven gezien. Het eeuwige leven was bij de Vader en is naar de aarde gekomen.

Adam en Eva hadden het eeuwige leven, er bestond geen dood voor hen. Zij leefden uit de kracht van God, zij hadden de bron van het leven. Hun leven was er niet op gericht dat ze eens dood zouden gaan. Na hen heeft niemand dat kunnen ervaren, niemand heeft dat kunnen zien. Iedereen (een enkele uitzondering daar gelaten) heeft de dood moeten ervaren.

Begrijpen wij de impact van de woorden die Johannes hier aan ons schrijft? Het eeuwige leven dat bij de Vader is, is geopenbaard aan ons. Het eeuwige leven waardoor wij niet langer de dood in de ogen hoeven te kijken is geopenbaard in Jezus. Hij heeft de dood overwonnen door Wie Hij is en in ons wil Hij de dood overwinnen.

Als Johannes zegt dat hij getuigen is geweest van het eeuwige leven, dan heeft hij het over een manier van leven. Hij heeft het over een basishouding waarin wij in het leven kunnen staan. Jezus wandelde hier op aarde als iemand die het eeuwige leven in Hem heeft. Jezus was in Zijn wandel al een overwinnaar over de dood, daarom had de dood geen grip op Hem.

Het was voor Jezus geen gok of Hij misschien wel of niet zou opstaan uit de dood. In Hem was het eeuwige leven en de dood kan Hem niet vasthouden, het is tegennatuurlijk. Voor Jezus is het natuurlijk om te leven in overwinning, voor Jezus is het natuurlijk om te leven met een eeuwigheid perspectief.

Hebben wij dit eeuwige leven in ons? Zien wij verder dan het graf? Johannes heeft dit eeuwige leven gezien en weet dat hij ook het eeuwige leven heeft. En dat wil hij met ons delen. Laat het eeuwige leven ook in jou leven, niet als een dogma, maar als de werkelijkheid van het leven.

This entry was posted in 62 1 Johannes. Bookmark the permalink.