De brief van Johannes: 1 Johannes

1 Johannes 1

1 Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij gezien hebben met onze ogen, wat wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het Woord des levens 2 – want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien, en wij getuigen en verkondigen u het eeuwige leven, dat bij de Vader was en aan ons is geopenbaard – 3 wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u, opdat ook u gemeenschap met ons hebt; en deze gemeenschap van ons is er ook met de Vader en met Zijn Zoon Jezus Christus. 4 En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap volkomen wordt. (1 Johannes 1:1-4)

Na het evangelie van Johannes wil ik doorgaan met deze pastorale brief van Johannes. Het is een krachtige brief die gericht is op mensen die Jezus echt willen dienen. Het is een confronterende brief, die ons geloof tegen het licht van het woord van Jezus houdt. De bewoording van Johannes in deze brief is zo duidelijk dat geen enkele theoloog er een andere draai aan kan geven dan de betekenis die het werkelijk heeft.

Johannes gaat door waar hij gebleven was in zijn evangelie. Johannes laat ons weten dat hij getuigen is geweest van het leven van Jezus. Hij is getuigen geweest van de openbaring van God aan deze wereld. Hij heeft het kunnen aanraken met zijn handen en met zijn eigen ogen kunnen zien.

God is er altijd geweest, God heeft deze wereld geschapen, wij zijn Zijn schepping. En in Jezus is Hij aan deze wereld geopenbaard. Jezus is het Woord van leven. Jezus is de openbaring van God aan ons waardoor wij het leven weer kunnen ontvangen.

Johannes kiest deze bewoording bewust. Hij wil niet filosofisch doen, Jezus is het woord, Jezus is de openbaring van God zelf. Jezus de heerlijkheid van God is er altijd geweest. En Hij is naar ons toegekomen zodat het Woord (openbaring) van God dat ons leven geeft geopenbaard is.

Johannes is getuigen geweest van Gods openbaring en nu mogen wij via Hem deze openbaring horen en er naar leven. We mogen Gods heerlijkheid zien en ervaren in ons eigen leven.

Dit Woord van leven is echt. Het bevrijd ons van de dood. Als je echt een leven met God wil, zoek Hem en luister naar Hem. Hij wil Zich openbaren in jou.

This entry was posted in 62 1 Johannes. Bookmark the permalink.