Handtekening

Johannes 21

23 Dit gerucht nu, dat deze discipel niet zou sterven, verspreidde zich onder de broeders. Maar Jezus had niet tegen hem gezegd dat hij niet zou sterven, maar: Als Ik wil dat hij blijft totdat Ik kom, wat gaat het u aan? 24 Dit is de discipel die van deze dingen getuigt en deze dingen beschreven heeft; en wij weten dat zijn getuigenis waar is. 25 En er zijn nog veel andere dingen die Jezus gedaan heeft. Als die ieder afzonderlijk beschreven zouden worden, dan zou, denk ik, de wereld zelf de geschreven boeken niet kunnen bevatten. Amen. (Johannes 21:23-25)

Johannes laat duidelijk weten wie het is die deze brief heeft geschreven. Hij sluit af met een bijzondere handtekening. Nu wordt hij duidelijk onderdeel van dit verhaal van Jezus. De schrijver van deze brief was een van de discipelen die getuigen is geweest van het leven van Jezus.

Daarom kan hij zeggen dat Jezus nog zoveel meer heeft gedaan, dan wat hij beschreven heeft. Elk moment met Jezus was bijzonder, elk moment zou het waard zijn om op te schrijven. Maar dat zou veel te veel zijn. Meer dan de wereld zou kunnen bevatten.

Johannes is getuigen geweest van wat Jezus heeft gedaan. Johannes is de discipel geworden, die wist dat hij geliefd was door Jezus. Johannes was het die een evangelie heeft geschreven vanuit de intimiteit met Jezus. En dat kunnen we lezen. Door zijn boek kunnen we zien hoe dicht we bij Jezus kunnen leven, dat we Zijn vriend kunnen worden.

1 Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij gezien hebben met onze ogen, wat wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het Woord des levens (1 Johannes 1:1)

De roddel die door de kerk is gegaan, dat Johannes niet zou sterven, doet hij ook af als een roddel. Dit heeft Jezus nooit gezegd. En daar moeten wij ons ook niet op richten, wij moeten ons richten op de waarheid waarvan Johannes getuigt.

Ook wij mogen getuigen zijn, wij mogen met Johannes getuigen zijn van wat Jezus deed. En we mogen nu getuigen zijn van wat Jezus nu doet in ons leven. Hoe Hij ons vrij maakt, hoe Hij ons Zijn vrienden maakt. Want ook nu doet Jezus nog zoveel meer, dat als we dat zouden willen opschrijven, ik denk, het heelal te klein zou zijn om dat te bevatten.

This entry was posted in 43 Johannes, 62 1 Johannes. Bookmark the permalink.