Waar het om gaat

Johannes 21

20 En Petrus zag, toen hij zich omkeerde, de discipel volgen die Jezus liefhad, die ook tijdens het avondmaal tegen Zijn borst was gaan liggen en gezegd had: Heere, wie is het die U verraden zal? 21 Toen Petrus deze zag, zei hij tegen Jezus: Heere, maar wat zal er met hem gebeuren? 22 Jezus zei tegen hem: Als Ik wil dat hij blijft totdat Ik kom, wat gaat het u aan? Volgt u Mij! (Johannes 21:20-22)

Of het nu goed bedoeld was of niet, in zijn enthousiasme maakt Petrus een fout. Hij is bemoedigt voor zijn leven, hij weet dat hij met Jezus zal zijn tot in de eeuwigheid. Jezus heeft een positief beeld van zijn toekomst gegeven, maar heeft er aan toegevoegd dat Petrus’ taak is Hem te volgen.

Als Petrus zijn oog op Johannes valt, wordt hij nieuwsgierig. Wat zal er gebeuren met het leven van Johannes? Misschien speelt er bij Petrus de gedachte dat Johannes een goede vriend was of dat hij de discipel van de liefde was. Johannes had een speciale plek bij Jezus daarom was het voor hem mogelijk om Jezus te vragen wie Hem zou verraden.

En hoe legitiem deze vraag ook lijkt, het antwoord van Jezus is duidelijk. Het gaat je niets aan. Als jij je hierop gaat richten, dan wordt je afgeleid van het werkelijke doel van je leven. Deze leugens zijn het die ons leven verzieken. We zijn niet bezig met het volgen van Jezus, maar we zijn bezig met het kijken naar elkaars leven.

Het heeft geen enkel nut voor Petrus om te weten wat er met Johannes gaat gebeuren. Petrus zal er niet beter van gaan leven, zal er niet sterker door worden bemoedigd. Het enige wat er gebeurd is dat hij het kan vergelijken met zijn eigen leven. En dat laatste moeten we nooit doen.

God heeft een plan met jouw leven. We kunnen we gaan kijken naar het plan van God met het leven van anderen, maar het zal ons nooit de kracht en bemoediging geven voor ons eigen leven. Wij moeten van Jezus de bemoediging voor ons eigen leven verlangen. Wat is Gods plan met mij.

Wat Gods plan ook is met de ander, het is nooit Zijn plan met ons. Zijn plan met mij/jou is uniek en alleen daardoor worden we oprecht bemoedigd. Als ik terug kijk in mijn leven dan zijn het de persoonlijke woorden van Jezus voor mijn leven die mij nu nog steeds bemoedigen.

Daarom, moeten we Jezus volgen. Volg niet langer de enthousiasme van andere mensen, hoe oprecht ze ook zijn. Volg Jezus in jouw leven, dat is plan nummer 1. En dan zul je zelf de enthousiasme hebben en samen God mogen prijzen.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.