Vergeven en vergeten

Johannes 21

17 Hij zei voor de derde keer tegen hem: Simon, zoon van Jona, houdt u van Mij? Petrus werd bedroefd, omdat Hij voor de derde keer tegen hem zei: Houdt u van Mij? En hij zei tegen Hem: Heere, U weet alle dingen, U weet dat ik van U houd. Jezus zei tegen hem: Weid Mijn schapen. 18 Voorwaar, voorwaar, zeg Ik u: Toen u jonger was, omgordde u uzelf en liep u waar u wilde; maar als u oud geworden bent, zult u uw handen uitstrekken, en een ander zal u omgorden en u brengen waar u niet heen wilt. 19 En dit zei Hij om aan te duiden met wat voor dood hij God verheerlijken zou. En nadat Hij dit gezegd had, zei Hij tegen hem: Volg Mij! (Johannes 21:17-19)

Wat Jezus makkelijker kan dan wij is onszelf vergeven. Zoals we in de voorgaande overdenkingen hebben kunnen lezen, was het absoluut niet Jezus’ doel om Petrus even op zijn nummer te zetten. Jezus had Petrus al lang vergeven en nu wil Hij Petrus er aan herinneren dat Hij verder wil gaan.

Jezus wil niet dat Petrus terug blijft kijken naar het moment dat hij Hem verloochende. Petrus moet het helemaal vergeten en zich gaan richten op de toekomst MET Jezus. Als Jezus Petrus er wel aan had willen herinneren, had Hij nooit zo’n antwoord gegeven. Als hier nog steeds om een ‘sorry’ vraagt betekend het dat Petrus eigenlijk wordt beloont voor zijn verloochening.

Jezus is het vergeten, de enige reden waarom Hij terug blikt op de verloochening met Zijn drie vragen is om Petrus te laten weten dat het is vergeven en vergeten.

Soms blijven wij ook lang zitten met het schuldgevoel. Soms kunnen wij onszelf zoveel pijn doen door onszelf alsmaar te blijven herinneren wat voor fout we hebben begaan. Maar het is niet Jezus die ons elke keer er op wil wijzen.

Jezus wil door met ons leven. Hij heeft plannen met ons leven, hoe oud we ook zijn. Hij wil ons zegenen en sterker in ons geloof. Hij wil dat we groeien in Zijn liefde. Als je werkelijk vergeving hebt gevraagd voor je zonden, en je leven een draai hebt gegeven, ben je vergeven. Hij zal je er niet aan herinneren, Hij zal je alleen maar bemoedigen om verder te gaan in een leven met Hem.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.