Volg mij!

Johannes 21

17 Hij zei voor de derde keer tegen hem: Simon, zoon van Jona, houdt u van Mij? Petrus werd bedroefd, omdat Hij voor de derde keer tegen hem zei: Houdt u van Mij? En hij zei tegen Hem: Heere, U weet alle dingen, U weet dat ik van U houd. Jezus zei tegen hem: Weid Mijn schapen. 18 Voorwaar, voorwaar, zeg Ik u: Toen u jonger was, omgordde u uzelf en liep u waar u wilde; maar als u oud geworden bent, zult u uw handen uitstrekken, en een ander zal u omgorden en u brengen waar u niet heen wilt. 19 En dit zei Hij om aan te duiden met wat voor dood hij God verheerlijken zou. En nadat Hij dit gezegd had, zei Hij tegen hem: Volg Mij! (Johannes 21:17-19)

Er was eerder een moment waarop Jezus de toekomst van Petrus voorzegde. Dat was niet zo’n bemoedigend moment, Petrus zou Jezus drie maal verloochenen. Nu spreekt Jezus nogmaals tot Petrus om zijn geloof helemaal terug te brengen en elke twijfel te laten verdwijnen.

Eerst wil Hij Petrus laten zien dat de liefde niet weg is. Petrus wordt helemaal teruggebracht in zijn oude verlangen om Jezus te dienen met zijn leven. En Jezus gaat daarin nog een stap verder, Petrus krijgt meer verantwoordelijkheid. Alles is vergeven en vergeten, nu moeten ze verder gaan met het plan van God.

En dan komt voor Petrus een hele belangrijke bemoediging. Want Jezus had zijn verloochening goed ‘voorspeld’ en nu komt Hij met een nieuwe profetie. Jezus wil Petrus bemoedigen in zijn liefde voor Jezus.

Petrus zal Jezus nooit meer verlaten, tot het einde toe zal Petrus Jezus blijven dienen. Hij zal zelfs sterven tot eer van Hem. Volg mij!

Wat een bemoediging. Jezus draait de verloochening van Petrus helemaal om tot een bemoediging. Petrus mag weten dat er niets tussen Jezus en hem instaat. Petrus mag weten dat hij Jezus mag dienen in liefde. Misschien zag Petrus de woorden van Jezus in eerste instantie op een andere manier, maar nu weet hij dat Jezus met hem is tot het einde toe. Het enige wat Petrus moet doen is Jezus volgen.

Wat doe jij in jouw leven? Weet jij dat Hij met je al zijn tot het einde van je leven hier op aarde? Weet jij dat je Hem mag dienen in liefde? Jezus wil je altijd bemoedigen, alles wat wij moeten doen is Hem volgen. Vertrouw op Hem, volg Hem in je leven, in je liefde voor God.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.