Overvloed

Johannes 21

9 Toen zij nu aan land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur met vis daarop liggen, en brood. 10 Jezus zei tegen hen: Breng wat van de vissen die u nu gevangen hebt. 11 Simon Petrus ging ernaartoe en trok het net op het land, vol grote vissen, honderddrieënvijftig, en hoewel het er zoveel waren, scheurde het net niet. 12 Jezus zei tegen hen: Kom, gebruik de middagmaaltijd. En niemand van de discipelen durfde Hem te vragen: Wie bent U? want zij wisten dat het de Heere was. (Johannes 21:9-12)

Er was niemand die er aan twijfelde dat dit Jezus was, ze waren allemaal overtuigd. En als er iemand aan had getwijfeld dan hadden ze de vraag nooit durven stellen. Thomas was al voor het blok gezet dat willen ze niet herhalen.

En hoe kunnen ze er ook aan twijfelen. Ze zijn weer getuigen van een Godswonder. En ik noem het expres een Godswonder, omdat het zo duidelijk het karakter van God laat zien. Waar wij mensen vaak het idee hebben dat we God tot last zijn en God het liefst net genoeg wil doen in ons leven, laat dit een hele andere God zien.

Kijk naar de wonderen die Hij deed. Hij veranderde water in wijn, niet een b-merk maar het beste van het beste. Hij voorzag duizenden mensen van brood en vis en iedereen kon eten zoveel ze wilden en er was nog over.

Wat moeten deze paar discipelen met zoveel vis? Dit kunnen ze nooit op. En dan heeft Jezus al een vuurtje met vis en brood. God is een God van overvloed, Hij wil zegenen in overvloed. Kennen wij onze Vader zo?

Jezus wil de discipelen nog een keer iets leren, dat ze op de Vader mogen vertrouwen. De Vader wil voor hen zorgen in alle omstandigheden. Als ze het evangelie aan het verkondigen zijn, als ze aan het vissen zijn, als ze op Zijn pad wandelen is de Vader daar om te helpen.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.