Een ander perspectief

Johannes 21

12 Jezus zei tegen hen: Kom, gebruik de middagmaaltijd. En niemand van de discipelen durfde Hem te vragen: Wie bent U? want zij wisten dat het de Heere was. 13 Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun, en de vis eveneens. 14 Dit nu was de derde keer dat Jezus Zich aan Zijn discipelen openbaarde, nadat Hij uit de doden opgewekt was. (Johannes 21:12-14)

Soms worden we door God zo voor het blok gezet in ons denken. Petrus die samen met de andere discipelen gaat vissen, of het nu was om wat inkomen te hebben, of om de tijd te doden, ik weet het niet. Maar daar zit Jezus met een hele maaltijd klaar om Zijn discipelen te voeden.

Soms zetten wij onszelf zo voor het blok. We hebben ons mond vol van ons geloof in Jezus, we proberen ons dagelijks leven in te vullen met goddelijke activiteiten, maar zien niet hoe God ons kan helpen in de details van het leven.

Maar God in Zijn liefde zal Zich altijd zo blijven openbaren. Het is niet God die ons voor het blok zet, maar wij zetten onszelf voor het blok. Door elke keer ons zorgen te maken over de details van ons leven, nemen wij Gods werk uit handen.

Zeker in de Nederlandse maatschappij waar wij voor alles willen zorgen, zien we niet meer wat God voor ons wil doen. We hebben voor alles een verzekering, voor alles hebben we voorzieningen, elk ‘toeval’ moet worden uitgesloten. Maar welk toeval sluiten we uit? Het toeval dat God ook iets in ons leven wil doen?

We moeten leren kijken met een ander perspectief. Een God die voor ons wil zorgen tot in de kleinste details. Een God die alleen van ons vraagt dat we op Hem vertrouwen, dat Hij het beste met ons voor heeft. Alle eer en glorie is aan God, laten we daar op vertrouwen. Dan zal Hij Zich openbaren als de God van voorziening.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.