Open armen

Johannes 21

7 De discipel dan die Jezus liefhad, zei tegen Petrus: Het is de Heere! Toen Simon Petrus dan hoorde dat het de Heere was, sloeg hij het bovenkleed om, want hij was ongekleed, en wierp zich in de zee. 8 En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want zij waren niet ver, slechts ongeveer tweehonderd el, van het land verwijderd, en sleepten het net met de vissen. 9 Toen zij nu aan land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur met vis daarop liggen, en brood. (Johannes 21:7-9)

Normaal als je iemand pijn hebt gedaan, is er angst om terug te gaan naar die persoon. Je kunt die persoon niet onder ogen komen bang om geconfronteerd te worden met de fout die je hebt begaan. En Petrus had een hele grote fout begaan, hij had Jezus in de moeilijkste tijd van Zijn leven hier op aarde verlaten. Petrus had de wereld laten weten dat hij niet bij Jezus hoorde.

Petrus wist hoe groot deze fout was en toch is hij hier weer de eerste die naar Jezus toe zwemt. Hij kan het maar niet laten, ondanks de schuld waarmee hij zit. Hij moet naar Jezus toe, hij moet bij Jezus zijn, hij kan niet wachten totdat de boot is aangemeerd.

Nu kunnen we deze daad van Petrus bekijken en groots over hem spreken. Hoeveel hij toch van Jezus hield, hoe sterk zijn verlangen is om bij Jezus te zijn. En dat is lovenswaardig, maar ik denk dat Petrus daar niet op zit te wachten. Ik denk dat we maar naar een ding hoeven te kijken en dat is hoe Petrus Jezus kende.

Want wat als Jezus’ karakter anders was geweest, wat als Jezus een autoritaire uitstraling had gehad, had Petrus dan net zo hard gezwommen? Is het niet de liefde van Jezus die Petrus de vrijheid geeft na zijn fout om toch bij Jezus te komen. Is het niet de genade die Jezus uitstraalt naar Zijn discipelen die Petrus aantrekt en zijn zonden doen vergeten.

Petrus kende Jezus heel goed, hij wist dat Jezus vol van liefde voor hem was, hij wist dat Jezus hem altijd weer zou ontvangen met open armen. Petrus mag dan een spontaan karakter hebben, maar het is Jezus’ hart, het hart van God dat Petrus aantrekt.

Mogen wij Jezus leren kennen zoals Petrus Hem kent. Want dan is er nooit een reden om te twijfelen aan Jezus. Dan is er nooit een reden, welke zonde ook, om bang te zijn voor Jezus te komen. Petrus had Jezus openlijk verlaten en hij mocht terug komen. Wacht niet langer, maar ga naar Jezus, verlang om in Zijn armen te leven.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.