Overvloed

Johannes 21

5 Jezus dan zei tegen hen: Lieve kinderen, hebt u niet iets voor bij het eten? Zij antwoordden Hem: Nee. 6 En Hij zei tegen hen: Werp het net uit aan de rechterkant van het schip en u zult vinden. Dus wierpen zij het uit en zij konden het niet meer trekken vanwege de grote hoeveelheid vissen. 7 De discipel dan die Jezus liefhad, zei tegen Petrus: Het is de Heere! Toen Simon Petrus dan hoorde dat het de Heere was, sloeg hij het bovenkleed om, want hij was ongekleed, en wierp zich in de zee. (Johannes 21:5-7)

Deze ontmoeting heeft een doel, de discipelen moeten vanaf nu zelf leren te vertrouwen op de Vader. Als Jezus niet meer bij hen is, wil de Vader nog steeds voor hen zorgen. Gods wonderen raken niet uitgeput, God is het nooit zat om Zijn machtige hand aan ons te tonen.  Hij is juist verheugd als wij in Hem geloven, op Hem vertrouwen voor ons leven.

Na de opstanding van Jezus is Hij niet 24 uur per dag meer met Zijn discipelen. Daarom waren de discipelen gaan vissen. Maar ze hadden niets gevangen. Nu staat Jezus daar aan de oever, maar ze herkennen Hem niet. En Hij die uit de dood is opgestaan vraagt de discipelen om wat lekkers te eten.

Maar de discipelen hadden helemaal niets gevangen. Ze moesten deze vreemdeling teleurstellen. En nu komt voor mij de boodschap van dit verhaal, Jezus zorgt er voor dat ze niet alleen wat voor Hem vangen, maar Jezus zorgt er voor dat ze in overvloed vangen. Wat hen in eigen kracht niet lukte, zelfs niet een enkele vis, lukt in de kracht van God in overvloed.

Dit is onze Vader. Het hart van onze God is niet gierig, zoals wij mensen zijn. God verlangt van ons een hele hoop, maar voor alles wat Hij van ons verlangt geeft Hij de kracht en de voorziening in overvloed.

3 Immers, Zijn Goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort, door de kennis van Hem Die ons geroepen heeft door Zijn heerlijkheid en Zijn deugd. (2 Petrus 1:3)

Dat is de reden waarom Johannes er achter kwam dat het Jezus was. Hij zag Jezus in deze openbaring, Hij zag de liefde van de Vader in deze voorziening. Dit is de Jezus die wij mogen dienen, niet in onze eigen kracht maar in Zijn kracht. Heb dit geloof in jouw leven. Hij is goed voor ons en wil voor ons zorgen in overvloed. Wij zelf mogen nu met de Vader wandelen.

This entry was posted in 43 Johannes, 61 2 Petrus. Bookmark the permalink.