Het evangelie aan de armen

Johannes 20

21 Jezus dan zei opnieuw tegen hen: Vrede zij u! Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u. 22 En nadat Hij dit gezegd had, blies Hij op hen en zei tegen hen: Ontvang de Heilige Geest. 23 Als u iemands zonden vergeeft, worden ze hem vergeven; als u ze hem toerekent, blijven ze hem toegerekend. (Johannes 20:21-23)

Het werk van Jezus hier op aarde is klaar. Het is nu de tijd voor de discipelen om te gaan. Deze eerste ontmoeting na de opstanding van Jezus is gelijk het moment voor Jezus om het mandaat te geven om de wereld in te gaan met deze nieuwe boodschap.

Zoals Jezus door de Vader was gezonden, zo zend Jezus de discipelen nu uit in de wereld. Zij mogen dezelfde boodschap uitdragen die Jezus ook heeft uitgedragen. Maar Hij laat hen niet gaan zonder dat Hij de Heilige Geest over hun leven uitblaast.

18 De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn, 19 om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. (Lukas 4:18-19)

Want ook Jezus was hier op aarde in de kracht van de Heilige Geest om de mensen te bevrijden van hun last. En zo mogen de discipelen uit gaan over de hele aarde om de mensen dit goede nieuws te vertellen. Bevrijding, verlossing, de liefde van God.

En dit is de reden waarom Jezus die laatste zin hier ook aan toevoegt. Dit is het onderdeel van evangelisatie. Mensen hun zonden vergeven. Jezus is klaar met Zijn taak en nu mogen wij de hele wereld in mensen de bevrijding van hun zonden aankondigen. Wij mogen door de Heilige Geest die in ons woont bevrijding geven aan de mensen die vergeven willen worden van hun zonden.

Laten wij met de discipelen vol van deze vrede zijn en weten dat Jezus in ons woont om het werk dat Hij begon door de te zetten. Laten wij ook de mensen aanraken met dit evangelie van bevrijding en verlossing.

This entry was posted in 42 Lukas, 43 Johannes. Bookmark the permalink.