Zie de wonden

Johannes 20

24 En Thomas, een van de twaalf, Didymus genoemd, was niet bij hen toen Jezus daar kwam. 25 De andere discipelen dan zeiden tegen hem: Wij hebben de Heere gezien. Maar hij zei tegen hen: Als ik in Zijn handen niet het litteken van de spijkers zie, en mijn vinger niet steek in het litteken van de spijkers, en mijn hand niet steek in Zijn zij, zal ik beslist niet geloven. 26 En na acht dagen waren Zijn discipelen weer binnen en Thomas was bij hen. Jezus kwam terwijl de deuren gesloten waren, en Hij stond in hun midden en zei: Vrede zij u. 27 Daarna zei Hij tegen Thomas: Kom hier met uw vinger en bekijk Mijn handen, en kom hier met uw hand en steek die in Mijn zij; en wees niet ongelovig, maar gelovig. (Johannes 20:24-27)

Jullie zijn voor de gek gehouden, dat was Jezus niet, dat was iemand die zich voordeed als Jezus. Alleen als ik het bewijs kan aanraken dan zal ik geloven dat Jezus werkelijk is opgestaan. Vandaag de dag hebben we het nog steeds over de ongelovige Thomas. En aan dit gedeelte dankt hij die naam.

Alles wat Jezus wil is dat wij geloven, dat wij vertrouwen hebben in Hem. Zie hoe Jezus reageert op Thomas, vol liefde maar vol berisping. Wees niet ongelovig, maar vertrouw op mij. Wees gelovig, je kunt je handen in mijn zij leggen, je vinger steken in de gaten in mijn handen, maar wees gelovig.

Weer stond Jezus daar tussen de discipelen, vol van verlangen dat ze in vrede zullen leven. De vrede in hun, dat ze nergens onvrede over hoeven te hebben, maar mogen vertrouwen op de Zoon van de levende God die voor eeuwig regeert.

Wees gelovig. Dat is meer dan vertrouwen in het bestaan van God, het is vertrouwen in de levende Zoon van de levende God. Wees gelovig elk moment van je leven. Laat geen onvrede in je hart groeien, maar zoek de wonden van Jezus die Hij voor jou heeft gedragen. Zijn liefde en Zijn macht zijn het die ons veilig mogen bewaren in Zijn aanwezigheid. Dat is vrede hebben, dat is geloof hebben.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.