Gebed van verlangen

Johannes 17

23 Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad. 24 Vader, Ik wil dat waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn die U Mij gegeven hebt, opdat zij Mijn heerlijkheid zien, die U Mij gegeven hebt, omdat U Mij hebt liefgehad vóór de grondlegging van de wereld. (Johannes 17:23-24)

In een echt gebed kun je het verlangen zien van een persoon. In het gebed van Jezus kunnen we het verlangen zien dat Hij heeft voor de wereld, voor de mensen die Hem volgen. Hij verlangt er naar dat we Hem echt leren kennen en erkennen dat Hij gezonden is door God de Vader. Dat de weg naar de Vader open is voor ons.

Vers 23, zo krachtig zijn die woorden. Jezus in ons en de Vader in Jezus. Dat er direct contact is tussen Jezus en jou. Dat je Jezus niet uit jouw leven duwt omdat je even zelf wil bepalen hoe het er uit ziet, maar dat Jezus in jouw leven de leidende rol heeft. Precies zoals de Vader de leidende rol heeft in het leven van Jezus.

Als Jezus in ons leeft zullen we een zijn met elkaar, de wereld zal dan wel moeten erkennen dat Jezus werkelijk de Zoon van God is. Zijn liefde zal dan regeren onder ons, Zijn liefde zal vloeien uit ons leven. De liefde die de Vader heeft, die leeft dan in ons.

Jezus wil ons betrekken bij Zijn leven. Jezus wil ons in alles toelaten in Zijn leven, zodat wij met Hem mogen zijn, zoals de Vader met Hem is en Hij met de Vader. Dit is intimiteit die aangeeft hoeveel Hij om ons geeft. Hij laat ons toe tot Zijn heerlijkheid, Hij laat ons toe bij de Vader.

Laten we het verlangen van Jezus serieus nemen en er op antwoorden. Laat Hem toe in je leven, laat Hem je leven leiden. Je zult zien dat het ons zal veranderen en sterk zal maken in onze liefde voor de Vader. Bidt mee met Jezus. Roep het uit van verlangen, ik wil een Zijn met Hem.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.