Eenheid begint in het hart

Johannes 17

20 En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven, 21 opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt. 22 En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij Eén zijn; (Johannes 17:20-22)

Alle menselijke inspanningen om de kerk een te maken zal niet werken. Gezamenlijke kerkdiensten, gezamenlijke initiatieven, hoe mooi ze ook lijken, het zal nooit de eenheid brengen die Jezus hier bedoeld. Als we een visie hebben voor een eenheid in de kerk moeten we niet beginnen bij de vorm, maar bij de inhoud.

12 Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één lichaam zijn, zo is het ook met Christus. 13 Ook wij allen immers zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt, hetzij dat wij Joden zijn, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen; en wij allen zijn van één Geest doordrenkt. (1 Korinthe 12:12-13)

Paulus probeert het hier uit te leggen met het beeld van een lichaam. Wij hier op aarde zijn het lichaam van Christus, doordrenkt met de Heilige Geest. We hebben allemaal een andere taak in dit lichaam, maar we zijn een in ons hart en verlangen om God te dienen. De eenheid zit hem niet in wat we doen, maar van wie we zijn.

Als wij een onderdeel zijn van het lichaam van Christus is er een eenheid in ons verlangen. Want de Geest van God is in ons komen wonen en Hij leidt ons tot een Waarheid.

Eenheid ontstaat niet doordat mensen verlangen naar eenheid, eenheid ontstaat wanneer mensen verlangen om God te dienen door de Heilige Geest. Zoals de Vader en Jezus een verlangen hebben, een doel hebben, zo zal er door de Geest van God in ons ook een doel zijn, een verlangen.

Alleen dit kan een teken zijn voor de wereld. Opdat wij echt een zijn, niet langer onze eigen motieven voorop zetten, maar de Heilige Geest de bron laten zijn van ons verlangen. En als twee mensen dat doen is er een eenheid tussen die twee. Als tien mensen dat doen is er een eenheid tussen die tien. Maar als er een zich keert tot zijn eigen verlangen wordt hij/zij een gevaar voor het lichaam.

Eenheid begint in het hart.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.