Niet van de wereld

Johannes 17

13 Maar nu kom Ik naar U toe en spreek dit in de wereld, opdat zij ten volle Mijn blijdschap in zichzelf hebben. 14 Ik heb hun Uw woord gegeven, en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet van de wereld zijn, zoals Ik niet van de wereld ben. 15 Ik bid niet dat U hen uit de wereld wegneemt, maar dat U hen bewaart voor de boze. 16 Zij zijn niet van de wereld, zoals Ik niet van de wereld ben. (Johannes 17:13-16)

Hoe zullen wij de blijdschap van Jezus in ons hebben? In de overwinning. De overwinning op het kwaad moet in ons de bron zijn van de blijdschap die Jezus ook heeft. De overwinning van Jezus, dat Hij zit aan de rechterhand van God en regeert moet ons vol van blijdschap laten zijn.

Jezus heeft in Zijn tijd hier op aarde gewandeld met een doel en Hij heeft Zijn discipelen hierin willen meenemen. Ook al was dit doel niet helemaal duidelijk voor de discipelen, toen het volbracht was vielen alle stukjes op hun plaats en begrepen ze dat dit plan het beste was van alles. Het was niet zoals ze gehoopt hadden, maar beter, God overwint.

Nu zijn ze niet langer van de wereld. Ze horen bij het nieuwe leven dat Jezus heeft gebracht, waarin wij ons kunnen verheugen. Ze leven misschien wel in de wereld, maar Jezus bidt dat ze daar voor beschermd zijn zodat ze nooit van de wereld worden.

Nu kunnen we dit gedeelte misbruiken en ons leven in de wereld rechtvaardigen. We schijnen niet wereldvreemd moeten worden en dus moeten meegaan met alle nieuwe media in deze wereld. We kunnen niet in een klooster gaan zitten, want dan zijn we niet meer in deze wereld.

Maar waar zit nu de blijdschap in? De blijdschap zit hem niet in het legaal van de verboden vruchten blijven eten. De blijdschap zit hem in de overwinning op de wereld. Niet langer worden we meer getrokken aan onze lusten, maar zijn we vrij om te leven in het nieuwe leven. En het kan, Jezus bidt voor ons. Hij bidt voor ons dat wij vrij kunnen leven niet van de wereld, maar in de wereld.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.