Eenheid in de kerk

Johannes 17

11 En Ik ben niet meer in de wereld, maar dezen zijn in de wereld, en Ik kom naar U toe. Heilige Vader, bewaar hen die U Mij gegeven hebt in Uw Naam, opdat zij één zullen zijn zoals Wij. 12 Toen Ik met hen in de wereld was, bewaarde Ik hen in Uw Naam. Hen die U Mij gegeven hebt, heb Ik bewaard en niemand uit hen is verloren gegaan dan de zoon van het verderf, opdat de Schrift vervuld wordt. 13 Maar nu kom Ik naar U toe en spreek dit in de wereld, opdat zij ten volle Mijn blijdschap in zichzelf hebben. (Johannes 17:11-13)

Het zijn in de wereld heeft gevolgen. Jezus was al niet meer in de wereld, maar de discipelen nog wel. Jezus heeft al die tijd met hen gewandeld, en hen beschermd tegen de wereld. En nu bidt Hij tot de Vader dat ze bewaard worden.

Een bijzondere toevoeging vind ik dat Jezus er naar verlangt dat ze een zullen zijn zoals de Vader en Hij een is. De Vader en Zoon hebben allebei dezelfde verlangens, hetzelfde doel. Ze zijn een in alles wat ze doen, ze hebben geen egoïstische motieven, maar offeren Zich op in liefde.

Nu is het de wereld dat, dat uit ons probeert te halen. De wereld roept op tot egoïsme, men moet vooral voor zichzelf opkomen, aan zichzelf denken. Zelfs in de kerk, proberen we te zoeken naar wat voor ons het beste uitkomt. Als het niet op zakelijk niveau is, dan is het wel sociaal niveau.

Maar als we echt een willen zijn, moeten we onszelf opofferen, zoals Jezus dat gedaan heeft. Alleen dan kunnen we echt een zijn met elkaar, zoals de Vader en Zijn Zoon een zijn. Het lukt door mooie initiatieven die kerken proberen bij elkaar te brengen. Het lukt alleen tussen mensen die net als Jezus willen leven.

Jezus heeft in Zijn tijd hier op aarde, de eenheid willen maken. Hij heeft de discipelen Zijn leven voorgeleefd. Nu moeten ze Hem daarin volgen en een zijn in hart. Jezus heeft de discipelen jaloers gemaakt op een relatie met de Vader. Een relatie waarin we alles uit handen geven en volledig vertrouwen. Laten we daarin bewaard worden en Jezus daarin volgen. Als we dat doen zal er een eenheid zijn tussen mensen onderling en tussen God.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.