Zoals Jezus in de wereld

Johannes 17

16 Zij zijn niet van de wereld, zoals Ik niet van de wereld ben. 17 Heilig hen door Uw waarheid; Uw woord is de waarheid. 18 Zoals U Mij in de wereld gezonden hebt, heb ook Ik hen in de wereld gezonden. 19 En Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid. (Johannes 17:16-19)

We worden omgeven met woorden, boodschappen die ons willen beïnvloeden. Maar er moet ons maar een woord beïnvloeden en dat is het woord van God, de Waarheid. De waarheid moet ons rein maken, de waarheid moet ons sterk in deze wereld. Want wij moeten in deze wereld wandelen zoals Jezus in deze wereld heeft gewandeld.

Nu kan ik in deze overdenking, de wandel van Jezus naast onze proberen te leggen. Maar dat wil ik nu juist niet doen, ik wil me alleen richten op de wandel van Jezus, de heilige wandel waarin wij mogen staan.

Een wandel waarin we van God zijn, Heilig staan, onbeweeglijk voor elke leugen die op ons afkomt. Jezus is in deze wereld gekomen om sterk te staan en te laten zien dat God Heilig is. Jezus is hier gekomen om te laten zien dat het goede altijd zal overwinnen over het kwade al duurt het nog zo lang.

De waarheid is het enige waar we ons aan vast kunnen houden. De Waarheid dat we geborgen zijn, de Waarheid dat onze identiteit in de Vader ligt, de Waarheid dat we het kwaad niet hoeven te volgen, maar vrij zijn om Heilig te leven.

Jezus heeft het voor gedaan en nu mogen de discipelen volgen. Zoals Jezus in deze wereld is gezonden om een licht te zijn door anders te zijn, om een zout te zijn door heilig te zijn, zo mogen de discipelen ook een licht en een zout zijn. Dit is om blij van te worden, dit is om ons verlangen aan te wakkeren en Jezus te laten zien aan de wereld zoals Hij werkelijk is. Niet krampachtig maar vol van liefde.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.