Heerlijke boodschap

Johannes 17

9 Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor hen die U Mij gegeven hebt, want zij zijn van U. 10 En al wat van Mij is, is van U, en wat van U is, is van Mij; en Ik ben in hen verheerlijkt. (Johannes 17:9-10)

Perfectie, het bestaat wel. Hoezeer wij ook onder de indruk zijn van het geweld van de duivel en hij ons wil doen geloven dat er geen enkele mogelijkheid is voor perfectie hier op aarde, het bestaat wel.

Jezus laat de discipelen in, in Zijn gebed naar de Vader. Hij bidt voor hen dat ze onderdeel worden van die perfectie, want dat is de betekenis van verheerlijking. Wanneer wij onderdeel van God worden, dan worden we deel van Zijn heerlijkheid, van Zijn perfectie.

De Vader en Jezus zijn in hun verlangens in hun daden, en daar willen zij ons ook in laten. Jezus bidt hier niet voor de wereld, maar voor de mensen die Hij uit de wereld heeft genomen. Hij heeft ze los geweekt van het kwade en nu mogen ze een worden met Hem in Zijn perfectie.

Alles wat Jezus, heeft de Vader en wat de Vader, heeft Jezus. Ze houden niets voor Zichzelf, maar delen in alles. Jezus heeft Zichzelf gegeven in de discipelen zodat zij deel uit maken van Hem. De Vader heeft hetzelfde gedaan, Hij heeft Zich in Jezus met ons een gemaakt.

Jezus spreekt hier een radicale boodschap. Een boodschap waarin we niet langer voor onszelf opkomen, maar onderdeel van een groter geheel dan onszelf. Het is net een sekte, waarin Jezus de sekte leider is. Het enige verschil, wij mogen altijd kiezen of we onszelf wel of niet aan Hem overgeven. Maar als we er bij willen horen, moeten we alles geven.

De God van hemel en aarde is een nieuw koninkrijk begonnen en wij mogen van Hem zijn. Wij mogen vrij zijn van deze wereld en bij God horen. Als we ons leven in Jezus leggen, dan zal God Zichzelf verheerlijken in ons leven.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.