Opdat zij U kennen

Johannes 17

1 Dit sprak Jezus, en Hij sloeg Zijn ogen op naar de hemel en zei: Vader, het uur is gekomen, verheerlijk Uw Zoon, opdat ook Uw Zoon U verheerlijkt, 2 zoals U Hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat Hij eeuwig leven geeft aan allen die U Hem gegeven hebt. 3 En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt. (Johannes 17:1-3)

In het bijzijn van de discipelen begint Jezus met Zijn Vader te praten. Dit is een intieme openbaring van de relatie die Jezus met de Vader heeft. Jezus praat in vol vertrouwen met Zijn Vader, Hij geeft alles over in de handen van de God van hemel en aarde.

Jezus vertrouwt de Vader in Zijn liefde en heerlijkheid. Jezus is een met de Vader in het plan dat ons het eeuwige leven geeft. Jezus geeft de Vader de leiding van het plan en Zijn leven. Jezus laat de Vader weten dat Hij wil doen waarvoor Hij gekomen is en niet een eigen plan verzinnen.

Jezus is nu gekomen en heeft van Zijn Vader de opdracht gekregen om een weg te banen naar het eeuwige leven. En Jezus laat de discipelen nu in, in dit plan dat Hij met de Vader heeft. Geen beeldspraak meer, geen bemoedigingen meer maar een openheid tussen de Vader en Hem. Misschien is dit nog wel de grootste boodschap tot nu toe beschreven in het Johannes evangelie.

Bij Jezus wil ik horen, Hij heeft de weg gebaand zodat wij de Vader kunnen leren kennen. Jezus heeft de macht ontvangen om mensen het eeuwige leven te geven. En het enige wat ze daarvoor moeten doen is vertrouwen op de Vader en in Jezus. In vertrouwen de Vader en Jezus leren kennen om een pad te bewandelen dat Heilig is.

Dat pad is hetzelfde pad dat Jezus wandelde, een weg waardoor wij God persoonlijk leren kennen. Zoals Jezus hier laat zien dat Hij de Vader kent, zo mogen wij Hem leren kennen en vertrouwen zodat wij het eeuwige leven ontvangen uit de hand van de Vader en de Zoon.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.