Altijd vrede

Johannes 16

29 Zijn discipelen zeiden tegen Hem: Zie, nu spreekt U openlijk en gebruikt U geen beeldspraak. 30 Nu weten wij dat U alles weet en dat het voor U niet nodig is dat iemand U vragen stelt. Hierom geloven wij dat U van God uitgegaan bent. 31 Jezus antwoordde hun: Gelooft u nu? 32 Zie, de tijd komt en is nu gekomen, dat u uiteengedreven zult worden, ieder naar het zijne, en u Mij alleen zult laten; en toch ben Ik niet alleen, omdat de Vader bij Mij is. 33 Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen. (Johannes 16:29-33)

Jezus beantwoord vragen voordat ze gesteld zijn. Dit doet blijkbaar wat met de discipelen, maar Jezus is daar niet zo overtuigd van. Dit is niet wat hen geloof moet geven, hier kun je geen geloof op baseren.

Daarom voegt Jezus toe de moeilijke tijd die er aan gaat komen. Het geloof dat ze hebben moet niet gebaseerd zijn op alles wat Jezus weet, de waarheid die Hij spreekt. Het geloof moet gebaseerd zijn op het feit dat ze niet alleen, maar dat Jezus de wereld heeft overwonnen en voor hen zal zorgen.

Het lijkt wel of de discipelen het nooit goed doen. Maar Jezus wil dat ze het duidelijk hebben. Hij heeft in beeldspraak gesproken zodat ze konden begrijpen hoe het werk van God in elkaar zit. En daar moeten ze naar luisteren. Niet naar een simpel wonder dat Jezus het antwoord al kan geven voordat ze het maar gevraagd hebben.

Geloof moet niet sterk zijn op een moment dat we verbaasd zijn over wat God allemaal kan doen. Geloof moet sterk zijn door de woorden die Jezus tot ons spreekt waardoor we sterk staan in alle omstandigheden.

Geloof is ons leven in de handen van God. Niet alleen maar erkennen dat Hij de waarheid spreekt, dat Hij wonderen kan doen. Geloof is gebaseerd op ons vertrouwen in Jezus dat Hij de wereld heeft overwonnen, waardoor wij in vrede kunnen leven al leven we in oorlog. Zoek niet naar wonderen maar vertrouw op Hem die wonderen doet.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.