Gebed van Jezus

Johannes 17

4 Ik heb U verheerlijkt op de aarde. Ik heb het werk volbracht dat U Mij gegeven hebt om te doen. 5 En nu verheerlijk Mij, U Vader, bij Uzelf, met de heerlijkheid die Ik bij U bezat voordat de wereld er was. 6 Ik heb Uw Naam geopenbaard aan de mensen die U Mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren van U en U hebt hen Mij gegeven, en zij hebben Uw woord in acht genomen. (Johannes 17:4-6)

Als we ons deze situatie proberen voor te stellen dan wordt ons duidelijk wat Jezus hier doet. Jezus is op een intens moment van Zijn leven hier op aarde. Voor een aantal jaar heeft Hij deze discipelen met Zich meegenomen zodat ze dichtbij Hem konden zijn. Al die tijd heeft Hij de Vader willen openbaren zodat de discipelen hun beeld konden bijschaven.

Nu hebben ze geleerd dat de Vader vol van liefde is en dat ze Hem met heel hun hart lief moeten hebben. Niet zomaar wetjes volgen maar echt God alle eer van hun leven geven, zoals Jezus dat doet. In deze laatste hoofdstukken bereidt Jezus Zijn discipelen voor op Zijn werk dat nu gaat komen en op het werk van de discipelen dat daarna gaat komen.

In hoofdstuk 17 neemt Jezus de discipelen mee in Zijn relatie met de Vader. Het is meer dan een hogepriesterlijk gebed, het is voelen hoe dicht Jezus bij de Vader staat. Ze zijn een in verlangens.

Het gebed dat Jezus heeft moet ons gebed ook zijn. Wij moeten ook verlangen naar de verheerlijking van God in ons leven. Wij moeten ook praten over het werk dat God in ons wil doen.

De discipelen horen er bij, wij horen er bij. Dit gebed staat er zodat wij er deel aan hebben. Wij horen bij Jezus, wij horen bij de Vader. We hebben hetzelfde doel, hetzelfde verlangen. We luisteren naar Zijn woorden, we passen het toe in ons leven. Ben jij zo dicht bij God?

 

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.