Boodschap van bemoediging

Johannes 16

25 Deze dingen heb Ik in beeldspraak tot u gesproken, maar de tijd komt dat Ik niet meer in beeldspraak tot u spreken zal, maar u openlijk de dingen over de Vader zal verkondigen. 26 Op die dag zult u in Mijn Naam bidden, en Ik zeg u niet dat Ik de Vader voor u vragen zal, 27 want de Vader Zelf heeft u lief, omdat u Mij hebt liefgehad en hebt geloofd dat Ik van God ben uitgegaan. 28 Ik ben van de Vader uitgegaan en ben in de wereld gekomen; Ik verlaat de wereld weer en ga heen naar de Vader. (Johannes 16:25-28)

Laat Jezus tot je spreken en Hij zal je bemoedigen. Al deze woorden die Jezus tot Zijn discipelen spreekt zijn woorden van bemoediging. Het zijn woorden om Zijn discipelen sterker te maken in hun vertrouwen in de God van hemel en aarde.

De tijd net voor de kruisiging van Jezus, die Johannes hier beschrijft, zijn doordrenkt met de liefde van Jezus. Jezus wil dat de discipelen zich nergens zorgen over maken, ze zijn helemaal onderdeel van het plan van de Vader. De Vader zelf heeft hen lief omdat ze vertrouwt hebben op Zijn Zoon Jezus.

Het gaat bij God om mensen die eerlijk willen zoeken, die eerlijk verlangen naar het werk van God. Mensen die zoeken naar de waarheid en daarbij niet zichzelf als leidraad nemen. Jezus kwam om die waarheid te openbaren en de discipelen hebben daarnaar geluisterd.

De discipelen mogen bemoedigd zijn, Jezus gaat terug naar de Vader. Daar komt Jezus vandaan en Hij gaat daar terug. De weg is helemaal open, Jezus is naar de aarde gekomen en Hij is terug gegaan naar de Vader.

Wat een openheid, wat een waarheid, wat een eerlijkheid straalt hier van uit. Er is geen enkele belemmering om in de liefde van de Vader te leven. Geen enkele belemmering om vrij te wandelen in de aanwezigheid van God. We kunnen vrij zijn in onze relatie met de Vader, Hem vrij liefhebben en in Zijn liefde leven. Dat is het evangelie van Jezus, dat is de liefde van de Vader. Daar mogen wij wonen, wat een boodschap.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.