In Jezus naam

Johannes 16

22 Ook u hebt dan nu wel droefheid, maar Ik zal u weerzien, en uw hart zal zich verblijden, en niemand zal uw blijdschap van u wegnemen. 23 En op die dag zult u Mij niets vragen. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Alles wat u de Vader zult bidden in Mijn Naam, zal Hij u geven. 24 Tot nu toe hebt u niets gebeden in Mijn Naam; bid, en u zult ontvangen, opdat uw blijdschap volkomen zal worden. (Johannes 16:22-24)

De puzzelstukjes zullen op hun plek vallen, de positie van Jezus zal duidelijk worden in het plan van de Vader. Wij kennen de theorie, maar voor de discipelen was het nog een en al blur. Wij weten dat Jezus moest sterven om zo de weg naar de Vader open te maken. Maar er is voor mij een reden om aan te nemen dat het eigenlijk voor ons ook niet duidelijk is wat de positie van Jezus nu werkelijk is.

Wij bidden in de naam van ‘Jezus’, maar waarom? Hebben wij wel door wat Jezus heeft gedaan voor hen die Hem volgen? We zeggen aan het eind van een gebed; ‘in Jezus naam.’ Dit is geen magisch woord dat we gebruiken om ons gebed kracht bij te zetten, het is waarom Jezus, Zijn werk heeft gedaan.

Jezus heeft de dood overwonnen en heeft de weg naar de Vader gebaand. Jezus heeft in de kracht van Gods Geest gewandeld als een voorbeeld in hoe wij kunnen wandelen. Jezus is voor de troon van God gekomen, Hij zit aan de rechterhand van God, om ons te leiden naar de troon van God.

Bij het gebruik van de naam van Jezus erkennen we ons diep vertrouwen in het werk van Jezus. We erkennen dat Jezus door de dood is gegaan als iemand die geen zonde heeft. Jezus die het offer aan de Vader heeft gegeven en daardoor ons heeft gekocht met Zijn bloed. We bidden in de naam van Jezus omdat wij helemaal nergens recht op hebben, maar omdat Jezus ons heeft vastgepakt en bij de Vader heeft gebracht.

Dit moet ook duidelijk worden in ons leven. De naam van Jezus is niet magisch, de naam van Jezus is het geloof waarin wij leven. Het vertrouwen in de kracht van Jezus waardoor Hij ons meeneemt in het Heilige der Heilige. Na de opstanding van Jezus, werd het duidelijk voor de discipelen. Het werk is volbracht, het nieuwe leven is begonnen, in Jezus.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.