Consequenties

Johannes 15

15 Ik noem u niet meer slaven, want een slaaf weet niet wat zijn heer doet, maar Ik heb u vrienden genoemd, omdat Ik u alles wat Ik van Mijn Vader gehoord heb, bekendgemaakt heb. 16 Niet u hebt Mij uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u ertoe bestemd dat u zou heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht zou blijven, opdat wat u ook maar van de Vader vraagt in Mijn Naam, Hij u dat geeft. 17 Dit gebied Ik u: dat u elkaar liefhebt. (Johannes 15:15-17)

Als iemand met een belangrijk staatshoofd trouwt dan heeft dat enorme consequenties voor die persoon. Het leven zal veranderen, niet langer meer gewoon over straat, meer bewust van hoe men zich gedraagt. Het is een compleet ander leven.

Als wij een relatie aangaan met Jezus dan zal dat ons leven compleet veranderen. En dat is wat ik hier lees in deze verzen. Dit is uniek, een God die ons inlaat in Zijn leven, in Zijn denken, in Zijn hart.

Elk ander mens hier op aarde is een slaaf van zijn/haar god. Ze hebben geen vrije keuze, ze worden gedwongen om te leven zoals ze leven. Een slaaf moet gehoorzamen aan de stem van zijn meester anders zullen er consequenties zijn. Een slaaf hoeft niets te weten, maar moet alleen maar doen wat hem wordt opgedragen.

Maar als we een relatie van vriendschap aangaan met Jezus dan heeft dat op elk terrein van ons leven consequenties. We hebben de vrije keuze om God lief te hebben. We hebben de vrije keuze om voor of tegen God te kiezen.

Dit is uniek, een relatie met Jezus, waarin we te weten mogen komen waar God naar verlangt. Een relatie die ons een ander beeld geeft van dit leven, waardoor we ook anders mogen leven. We zien niet langer de trots van wat wij kunnen of hebben, maar we zien de honger die God in Zijn hart heeft om met ons te leven.

Een relatie met Jezus heeft consequenties voor elk deel van ons leven. Het geeft ons een vrijheid, maar ook een verantwoordelijkheid. Niet langer zijn we slaven, maar hebben we een eigen wil waarmee we de Vader mogen lief hebben. Laten we voor die liefde kiezen in ons leven.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.