Blijdschap

Johannes 15

11 Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat Mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden. (Johannes 15:11)

Voor mensen in de wereld is het niet te begrijpen dat we plezier in ons leven kunnen hebben als christenen. Soms wordt mij verteld dat het verschil is dat zij wel plezier in het leven hebben, door te drinken en te feesten. Maar echte vreugde zit hem niet in de omstandigheden die wij zelf maken, het zit Hem van binnen waardoor we elke situatie aan kunnen.

Oppervlakkige blijdschap wordt gecreëerd door uiterlijke signalen. Een film kijken geeft een oppervlakkige blijdschap, alcohol drinken geeft een oppervlakkige blijdschap. We doen iets waardoor we blij worden. De blijdschap is daar van afhankelijk.

Echte blijdschap zit van binnen, een vrede en een tevredenheid. Het maakt niet uit in welke omstandigheden wij ons bevinden maar er leeft een blijdschap in ons. Een blijdschap van vertrouwen in Gods overwinning, een blijdschap van een tevreden leven in Jezus.

Deze blijdschap komt door een leven in Jezus. De blijdschap zit Hem in het feit dat God alles in Zijn hand heeft en dat Hij zal voleinden waar Hij aan begonnen is. Jezus’ vreugde zit hem in de volmaaktheid van het plan. En de discipelen moeten hierin hun vertrouwen leggen zodat zij ook die volmaaktheid kunnen zien en er zich in verheugen.

Dit is een andere blijdschap. Voor deze blijdschap moeten we de wereld achter ons laten en zoeken naar het werk van God. Dit is echte vreugde, dit is echte blijdschap. Zoeken naar de hand van God en daar op vertrouwen.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.