Mindset

Johannes 15

9 Zoals de Vader Mij liefgehad heeft, heb ook Ik u liefgehad; blijf in Mijn liefde. 10 Als u Mijn geboden in acht neemt, zult u in Mijn liefde blijven, zoals Ik de geboden van Mijn Vader in acht genomen heb en in Zijn liefde blijf. 11 Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat Mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden. (Johannes 15:9-11)

Het Engelse woord mindset betekend zoiets als een manier van denken. Jezus is hier bezig om het denken van de discipelen te veranderen. Ze moeten met een hemelse kijk op het leven kijken. En die manier van kijken laat Jezus hier nu zien, de liefde van God.

In de eerste plaats moeten we begrijpen wat liefde is. Liefhebben is een werkwoord en geen emotie. Liefde heeft niets met emoties te maken. Emoties zijn signalen die binnen komen, leuk of niet leuk, goed of niet goed, pijn of comfortabel. Liefde is niets van dit alles. Als je iemand leuk vindt is dat niet gelijk aan liefde. Liefde is het beste voor de ander over hebben.

De Vader heeft Jezus lief gehad, dat betekend dat de Vader er alles aan heeft gedaan om het beste voor Jezus te doen. En Jezus heeft dat ervaren, Hij wist dat de Vader voor hem zorgde, om Hem gaf en altijd bij Hem was. Jezus ervoer de liefde van de Vader. En die liefde heeft Hij ook aan de discipelen gegeven.

Dit is een manier van denken, die anders is. We verlangen er naar om lief te hebben in plaats van altijd maar liefde te ontvangen. Dit is het hemelse denken, dicht bij God en Zijn hart. Lief hebben zonder emoties, maar de keuze om het beste aan Hem te geven en aan de mensen om ons heen.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.