Echte liefde

Johannes 15

12 Dit is Mijn gebod: dat u elkaar liefhebt, zoals Ik u liefgehad heb. 13 Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. 14 U bent Mijn vrienden, als u doet wat Ik u gebied. (Johannes 15:12-14)

Echte liefde heeft niets met gevoelens te maken. In een eerdere overdenking heb ik uitgelegd dat iemand leuk vinden geen liefde is. Echte liefde is wat je doet voor de ander ongeacht wat die ander voor jou doet. Als de daad van liefde afhangt van hoe de ander naar jou is, dan is het een goedkope liefde, maar als de daad van liefde onvoorwaardelijk is dan is het echte  liefde.

De grootste liefde is dan ook wanneer iemand zijn eigen leven geeft voor het leven van een ander. En dat heeft Jezus gedaan voor ons. Nu zijn deze verzen niet voor Jezus, maar die zijn er voor ons. Jezus heeft Zijn leven voor ons gegeven omdat Hij al vol was van de liefde. Nu is het aan ons dat wij ook vol zijn van die liefde en ons leven durven te geven.

Het geloof draait om liefde, een leven met Jezus en de Vader draait om die perfecte liefde. Een geloof zonder die liefde is geen geloof. 1 Korinthe 13 laat het ook zien, de liefde is het enige wat overblijft in God. En als wij Jezus gaan liefhebben dan gaan we Zijn geboden met plezier houden. Dan verlangen we er naar om Hem alles te geven.

In het koninkrijk van God draait het om de liefde. De liefde die zichzelf opgeeft voor de ander. De liefde die niet kijkt naar wat wij kunnen ontvangen maar naar wat we kunnen geven. Wat geef jij Jezus? Hoe laat jij je liefde voor Hem zien? Het is tijd dat we het werkelijke evangelie in ons leven laten werken.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.