Veel vrucht dragen

Johannes 15

7 Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. 8 Hierin wordt Mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en Mijn discipelen bent. (Johannes 15:7-8)

Als je iemand liefhebt dan wil je graag doen wat diegene leuk vind. En dat is Jezus zijn verlangen voor de Vader, Hij wil dat de Vader verheerlijkt wordt in Zijn leven. En Hij wil dat de Vader verheerlijkt wordt in ons leven. Daarom zal Hij doen wat wij Hem vragen.

Dit is een manier van denken, een manier van leven. Er moet een moment in ons leven komen dat het niet langer om ons draait maar om Jezus en de Vader. We verlangen er naar om de Vader te verheerlijken, we verlangen er naar dat Jezus groot wordt gemaakt in ons leven. We verlangen er naar om alles te ontvangen uit Jezus.

Jezus komt tot Zijn recht als wij in Zijn kracht, Zijn werken gaan doen. Dit is het verlangen van Jezus, niet dat Hij alleen het werk van Zijn Vader doet, maar dat die werken ook in ons worden gedaan. Dat zijn de vruchten. Hoe meer vrucht wij dragen hoe meer wij lijken op Jezus in ons leven. Hoe meer wij lijken op Jezus, hoe meer de Vader wordt verheerlijkt.

Daarom moeten we bidden, daarom moeten we Jezus vragen om ons te helpen vrucht te dragen. Daarom wil Jezus antwoorden, daarom zal Hij ons geven waar wij om vragen, zodat  wij meer vrucht kunnen dragen.

Dit is een manier van leven. We moeten in ons hart het verlangen hebben om met Jezus God te verheerlijken. En de manier om Hem te verheerlijken is om de vrucht van Jezus leven in ons te dragen.

Als dit je verlangen is, bid er dan om en Jezus zal dit werkelijk beantwoorden. Bid dat Jezus wordt verheerlijkt in jouw leven.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.