Vast houden aan Jezus

Johannes 15

3 U bent al rein vanwege het woord dat Ik tot u gesproken heb. 4 Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij blijft. (Johannes 15:3-4)

Lees vers 3 eens heel aandachtig. Dit is geen garantie dat we rein zijn als we naar de kerk gaan. Dit vers wil niet zeggen dat als we bijbel lezen en luisteren naar preken, we automatisch gereinigd zijn. Dit vers geeft een veel mooiere belofte.

De woorden van Jezus reinigt ons. De woorden van Jezus laten ons de waarheid zien waarin wij moeten wandelen. Wanneer Jezus dit tegen ons zou zeggen, betekend het dat we goed naar Hem hebben geluisterd. We volgen Zijn advies op en wandelen naar Zijn woorden. Dan worden we rein.

De discipelen zijn de woorden van Jezus gaan geloven, daarom hebben ze Zijn woorden toegepast in hun leven. Ze hebben hun leven rein gemaakt. Wat een belofte, laten we echt luisteren naar Jezus, echt geloven in Zijn woorden, dat het ons rein zal maken.

Maar dan volgt de volgende stap. Een stap die heel belangrijk is, want als we rein zijn worden we veel makkelijker vies. Een deuk in een auto vol deuken ziet men niet, maar een deuk in een nieuwe auto valt op. En als we rein zijn gemaakt door de woorden van Jezus moeten we niet verder gaan in eigen kracht maar in Jezus blijven.

Zonder Jezus kunnen wij niets, in Hem is alle kracht voor ons leven. We moeten alles uit Hem ontvangen. Als we eenmaal geloven in de woorden van Jezus moeten we niet denken dat we er zijn, we moeten vast blijven houden aan Jezus. Altijd in Jezus blijven, voedsel voor ons geestelijk leven uit Hem laten vloeien.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.