Afscheidsrede

Johannes 14

27 Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden. 28 U hebt gehoord dat Ik tegen u gezegd heb: Ik ga heen maar kom weer naar u toe. Als u Mij liefhad, zou u zich verblijden, omdat Ik gezegd heb: Ik ga heen naar de Vader; want Mijn Vader is meer dan Ik. 29 En nu heb Ik het u gezegd voordat het zal gebeuren, opdat, wanneer het gebeurt, u zult geloven. 30 Ik zal niet veel meer met u spreken, want de vorst van deze wereld komt en heeft geen macht over Mij. 31 Maar de wereld moet weten dat Ik de Vader liefheb, en doe zoals de Vader Mij geboden heeft. Sta op, laten wij hier vandaan gaan. (Johannes 14:27-31)

Het is een hele andere afscheidsrede dan wij die zouden hebben. Jezus weet wat er met zijn toekomst gaat gebeuren, Hij weet de reden en de gevolgen. En Hij wil dat de discipelen daar getuigen van zijn voordat het ook maar gebeurd is. Hij wil de mensen om Hem heen laten weten wat Hij gaat doen.

En als ze het echt zouden begrijpen zouden ze daardoor heel blij worden. Dan begrijpen ze dat dit plan alleen kan slagen als Jezus door deze diepe dal gaat. Jezus moet naar de Vader, Hij moet de Vader verheerlijken in alles wat Hij doet. De discipelen kunnen zo verlangen naar de aanwezigheid van Jezus, maar als ze Hem echt liefhebben dan verlangen ze er naar dat Jezus in Zijn volheid de Vader verheerlijkt.

De afscheidsrede is tweeledig. Aan de ene kant verteld Jezus deze rede zodat de discipelen op Hem mogen vertrouwen ook in de donkere dagen. Aan de andere kant als de discipelen het nu nog niet begrijpen, zullen ze in ieder geval overtuigd zijn als alles voorbij is. Jezus had het voorzegd en alles is uitgekomen zoals Hij het had gezegd.

Als ik dit lees dan leer ik Jezus kennen. Zijn verlangens voor ons leven, Zijn werk in ons leven. Alles wat ons overkomt, alles wat Hij ons verteld is om ons geloof in Hem en de Vader te versterken. Hij wil er alles aan doen dat wij vol zijn van hoop en vertrouwen in Hem.

Hou vast aan Zijn woorden, hou vast aan het geloof dat Hij in ons leven de beste weg gaat. En als we Hem echt lief hebben dan zoeken we naar die weg die de Vader verheerlijkt in ons, net als Jezus. Bewust Hem volgen.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.