Vrede met u

Johannes 14

27 Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden. 28 U hebt gehoord dat Ik tegen u gezegd heb: Ik ga heen maar kom weer naar u toe. Als u Mij liefhad, zou u zich verblijden, omdat Ik gezegd heb: Ik ga heen naar de Vader; want Mijn Vader is meer dan Ik. 29 En nu heb Ik het u gezegd voordat het zal gebeuren, opdat, wanneer het gebeurt, u zult geloven. 30 Ik zal niet veel meer met u spreken, want de vorst van deze wereld komt en heeft geen macht over Mij. 31 Maar de wereld moet weten dat Ik de Vader liefheb, en doe zoals de Vader Mij geboden heeft. Sta op, laten wij hier vandaan gaan. (Johannes 14:27-31)

Deze verzen zijn een soort afscheid van Jezus. Andere mensen kunnen afscheid nemen met de wens dat alles goed zal gaan. Vrede met u, Shalom. Maar als Jezus zo afscheid neemt dan zijn die woorden anders. Ondanks dat Jezus weg zal gaan, zal Zijn vrede werkelijk met Zijn discipelen blijven.

Als ouders hun kinderen alleen thuislaten, dan is er een gevoel van onmacht. Voor de tijd dat ze weg zijn, kunnen ze niet zo goed voor hun kinderen zorgen als dat ze er zijn. Als mensen afscheid nemen en vrede toewensen, dan kunnen ze daar alleen maar op hopen, maar het niet in hun hand.

Als Jezus afscheidt neemt, en de discipelen vrede toewenst, dan is dat anders. Jezus heeft dat wel in de hand. Daarom hoeven de discipelen zich geen zorgen te maken als Jezus afscheidt neemt. De vrede die Jezus geeft zal werkelijk met hen zijn, zij kunnen gerust zijn. Het is niet zomaar een afscheidt, het is een bewust plan van Jezus.

Hoofdstuk 14 stroomt over van bemoedigingen over de aanwezigheid van Jezus in ons leven. Jezus probeert de discipelen te laten zien dat ze niet alleen zijn, ondanks dat Hij weg gaat. Het plan van God stopt hier niet maar gaat door tot de troon van de Vader. Jezus gaat naar de Vader zodat wij daar ook kunnen zijn.

Beloften van vrienden of familie dat ze aan ons zullen denken, staan in schril contrast met deze belofte van Jezus. Mensen die voor ons willen zorgen, vallen in het niets bij de zorg van de Vader. Jezus wil werkelijk voor ons zorgen en met ons zijn. Jezus wil ons werkelijk in vrede laten leven. Jezus heeft het beste met ons voor, daar moeten we op vertrouwen.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.