Gerust over de waarheid

Johannes 14

25 Deze dingen heb Ik tot u gesproken, terwijl Ik bij u verblijf. 26 Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb. (Johannes 14:25-26)

Over een ding kunnen we gerust zijn, de waarheid is beschikbaar voor iedereen die het wil ontvangen. Jezus heeft in Zijn tijd hier op aarde de waarheid gesproken tot Zijn discipelen. Die waarheid moest hen doen veranderen, op de juiste weg leiden. Soms was het confronterend, soms was het bemoedigend.

Maar Jezus moest met de discipelen zijn om hen op de juiste weg te leiden. Ze moesten de waarheid horen, om de leugen te kunnen overwinnen. En ik denk dat de discipelen zich daar heel erg van bewust waren. Ze leefden onder de vleugels van Jezus die drie jaren.

Wat zou er gebeuren als Jezus wegvalt?

Maar zoals we al hebben kunnen lezen, valt Jezus niet weg, maar in de Geest komt Hij in ons wonen. De waarheid is altijd dichtbij ons. De Heilige Geest, de trooster, woont in ons en onderwijst ons elke dag de waarheid. In 1 Johannes laat deze apostel ons weten dat we geen leraar meer nodig hebben, maar dat de leraar in ons woont en niet tegen ons zal liegen.

Durven we hier op te vertrouwen? We moeten hier juist meer op vertrouwen dan op de dominee. We moeten vertrouwen op de Geest die in ons woont, niet de geest van eigenwijsheid, maar de Geest van waarheid en leven. Deze trooster woont in ons en van Hem kunnen we alles vragen.

Nu moeten we ons realiseren dat de Heilige Geest niet hetzelfde is als onze eigen gedachten. Hij is het meer oneens met ons dan eens. Daarom moeten we luisteren met een open oor, luisteren zonder eigen interpretatie. De Geest spreekt de waarheid en daar moeten we naar verlangen en gerust in zijn.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.