Niet liefhebben?

Johannes 14

24 Wie Mij niet liefheeft, neemt Mijn woorden niet in acht; en het woord dat u hoort, is niet van Mij, maar van de Vader, Die Mij gezonden heeft. (Johannes 14:24)

Voor ons is het vanzelfsprekend, de woorden die Jezus spreekt zijn de woorden van de Vader. Maar voor de joden was dat nog niet zo vanzelfsprekend. De discipelen moesten leren dat het de God van Israël is die dit alles openbaart in Jezus. De woorden van Jezus zijn net zo bindend als de tien geboden.

Maar wat voor de joden wel vanzelfsprekend was is voor ons nu niet meer zo vanzelfsprekend. Voor de joden waren de woorden van God bindend, maar is dat voor ons nu ook zo?

De woorden van God of de woorden van Jezus moeten bindend zijn voor ons. In de eerste plaats kunnen wij niet gaan bepalen welke woorden nu wel van toepassing zijn en niet. We moeten alles accepteren van Jezus, al Zijn woorden. We moeten met een open hart kijken naar wat Hij van ons vraagt.

Zijn woorden zijn perfect en goed, de psalmist zong hierover in psalm 119. Zijn woorden zijn een verlangen naar perfectie, het is een leven met God. En als wij God echt lief hebben, dan luisteren wij naar Zijn woorden. En dit moeten wij in ons systeem krijgen. Geloof is God liefhebben, dat is Hem gehoorzamen.

Misschien is het confronterend, maar als we niet gehoorzamen, hebben we God niet lief. Als we Hem echt willen liefhebben, zetten we alles op alles om Hem te gehoorzamen. Alles wat Jezus ons heeft voorgedaan die weg moeten wij ook volgen, dan alleen blijkt onze liefde voor Hem.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.