Diep verlangen

Johannes 13

31 Toen hij dan naar buiten gegaan was, zei Jezus: Nu is de Zoon des mensen verheerlijkt, en God is in Hem verheerlijkt. 32 Als God in Hem verheerlijkt is, zal God Hem ook in Zichzelf verheerlijken, en Hij zal Hem meteen verheerlijken. (Johannes 13:21-27)

Ken je dit verlangen, dat Jezus heeft, om zo tot je recht te komen dat God werkelijk verheerlijkt wordt in je leven? De verheerlijking waar Jezus over spreekt is 100% tot je recht komen zoals je bedoeld bent. Jezus zal nu tot Zijn doel komen waar Hij al die tijd hier op aarde voor heeft geleefd.

Als we kijken naar het doel dat Jezus had, dan is dit niet echt iets om naar te verlangen. Hij weet dat hij gaat lijden, Hij weet dat Hij pijn zal hebben en zal sterven. Als mensen dit vandaag de dag zouden zeggen zouden ze worden doorverwezen naar de psycholoog.

Maar er zit een dieper doel achter deze lijdensweg. Het echte doel dat Jezus had is de complete liefde van de Vader openbaren aan deze wereld. Wat Jezus deed was de volheid, de heerlijkheid van de Vader openbaren in Hemzelf. De volheid waarmee de Vader Zijn liefde aan ons gaf om ons te bevrijden, te verlossen.

Al zou Jezus de hele wereld genezen van ziekte, nog zou dat niet de volheid zijn, alleen een God die alles geeft laat Zijn heerlijkheid zien.

Voel je het verlangen van Jezus? God moet geopenbaard worden voor Wie Hij werkelijk is. En Jezus doet dat door Zichzelf te openbaren voor Wie Hij werkelijk is. God in Hem en Hij in God. Alleen dan is Zijn heerlijkheid perfect geopenbaard.

Hebben wij dit verlangen, dat wij het licht der wereld zijn, dat God in ons is en wij in Hem? Is er een diep verlangen om God echt te verheerlijken, zonder woorden, maar met ons leven? Want alleen dan kunnen wij onze eigen volheid bereiken, Christus in ons de hoop op Zijn glorie (heerlijkheid).

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.