Wat is een verrader?

Johannes 13

21 Toen Jezus deze dingen gezegd had, raakte Zijn geest in beroering, en Hij getuigde en zei: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u dat een van u Mij zal verraden. 22 De discipelen dan keken elkaar aan, in twijfel over wie Hij dat zei. 23 En een van Zijn discipelen, die Jezus liefhad, lag aan in de schoot van Jezus. 24 Simon Petrus dan wenkte deze, dat hij vragen zou wie het toch zou kunnen zijn, over wie Hij sprak. 25 En deze ging tegen Jezus’ borst liggen en zei tegen Hem: Heere, wie is het? 26 Jezus antwoordde: Die is het aan wie Ik het stuk brood zal geven, nadat Ik het ingedoopt heb. En toen Hij het stuk brood ingedoopt had, gaf Hij het aan Judas Iskariot, de zoon van Simon. 27 En met het nemen van het stuk brood voer de satan in hem. Jezus dan zei tegen hem: Wat u wilt doen, doe het snel. (Johannes 13:21-27)

De vraag die Petrus stelt aan Jezus is helemaal niet zo dom. In een ander evangelie wordt er beschreven dat verschillende discipelen zich afvragen of zij het zijn die Jezus zullen verraden. Hoe langer ik nadenk over wat Judas doet, hoe meer ik inzie dat het helemaal niet zo ver van ons vandaan ligt.

Judas is teleurgesteld in Jezus en is meer gericht op werelds succes, vooral geld. Judas heeft Jezus al die tijd trouw gevolgd, maar er is een plan ontstaan waar hij goed over nagedacht heeft. Judas kan niet langer meegaan in het plan van Jezus, daarom stapt hij over op een eigen plan.

Als we dit vergelijken met ons eigen leven dan zie ik daar erg veel vergelijkingen. Wij volgen Jezus ook, we zijn bezig met Zijn evangelie. We zeggen dat we Hem dienen, maar uiteindelijk hebben we toch ons eigen plan. Wij bepalen ons leven grotendeels zelf.

Vele christenen verraden Jezus in hun leven. Ze zeggen wel dat ze Jezus dienen, maar uiteindelijk gaan ze hun eigen weg. Ze bouwen hun eigen koninkrijkjes in plaats van zich aan te passen aan het koninkrijk van God. We verraden Jezus als we niet doen wat Hij van ons vraagt. We verraden Jezus als we Hem beloven te dienen, maar uiteindelijk ons eigen leven in eigen hand nemen.

Judas was helemaal niet zo bijzonder in zijn verraad. We beloven Jezus trouw te zijn in ons leven, dan moeten we dat ook doen. Vraag net als Petrus: ‘Ben ik het Heer?’ Ben ik het die Jezus verraad met mijn leven? Het gaat hier niet om een schuldcomplex aanpraten, het gaat hier om serieus te kijken naar ons geestelijk leven. Ben ik het Heer?

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.