Vader, zoon

Johannes 13

16 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Een slaaf is niet meer dan zijn heer, en een gezant niet meer dan hij die hem gezonden heeft 17 Als u deze dingen weet, zalig bent u als u ze doet. (Johannes 13:16-17)

Als ik deze woorden van Jezus in andere woorden zou zetten zou ik het zo zeggen: ‘Ik weet niet waar je mee bezig bent, ik doe het zo en als je me wil volgen moet je het ook zo doen.’

Als onze werkgever iets zou opdragen, dan doen we het. De werkgever heeft een visie voor het bedrijf en daarin moeten wij meegaan. Het zou heel raar zijn als wij opeens onze eigen visie gaan uitwerken zonder dat de werkgever er mee eens is. Op zo’n moment stijgen wij boven onze eigen positie uit en dat moet niet. We zullen worden ontslagen of in ieder geval op ons verantwoording worden gewezen.

In hoeverre doen wij dit met Jezus. Hij is niet onze werkgever, maar wel onze Heer en Koning. Wij leven in Zijn koninkrijk en daar hebben wij niet te bepalen wat de regels zijn. God bepaald de regels, God bepaald de cultuur van het leven in dit koninkrijk.

We groeien op in een mondige cultuur waar wij overal ons zegje willen doen. Zo ook in de kerk. Maar Jezus laat duidelijk weten, dat wij geen vinger in de pap, Hij is het die ons leven bepaald. Hij is ons voorgegaan als een leider en wij moeten Hem daarin volgen of we hebben helemaal geen deel aan Zijn koninkrijk.

En dit moeten we ons realiseren, laten we ons nu eerst eens afvragen wat is de weg die Jezus gaat? Hoe kunnen we Hem volgen in ons leven? Zoek eerst het koninkrijk van God. Wij zijn Zijn kinderen en Hij is onze Vader, niet andersom.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.