Leren dienen

Johannes 13

12 Toen Hij dan hun voeten gewassen had en Zijn kleren weer had aangedaan, ging Hij weer aanliggen en zei tegen hen: Ziet u in wat Ik aan u gedaan heb? 13 U noemt Mij Meester en Heere, en u zegt het terecht, want Ik ben het. 14 Als Ik dan, de Heere en de Meester, uw voeten gewassen heb, moet ook u elkaars voeten wassen. 15 Want Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook u zult doen zoals Ik voor u heb gedaan. (Johannes 13:12-15)

Soms moeten we gewoon het denken van deze wereld naast ons neerleggen. Het is niet logisch om zo hoog mogelijk op de statusladder te klimmen. Het is onzin om te zoeken naar de weg naar de top van dit leven hier op aarde. Hoe vaak zijn we bezig om onze positie hier op aarde te verstevigen?

Jezus heeft gezegd dat wij eerst het koninkrijk van God moeten gaan zoeken, het koninkrijk dat Hij heeft geleefd hier op aarde. Zien we wat Jezus heeft gedaan? Hij heeft Zichzelf gegeven aan ons, Hij is ons offerlam waarmee wij voor de Vader komen. Dat is het voorbeeld dat Hij ons gegeven heeft, dat is het voorbeeld dat wij moeten volgen.

Jezus geeft hier een hele belangrijke les aan Zijn discipelen en indirect ook aan ons. Hij wil de discipelen duidelijk maken dat ze niet langer meer moeten zoeken naar een manier om succesvol te zijn in dit leven. Ze hoeven van het ‘christendom’ geen succes te maken, dat zal Jezus wel doen, ze hoeven alleen maar Jezus te volgen.

En Jezus laat zien dat Zijn leven draait om het dienen en het lief hebben van de mensen om Hem heen. Ook de mensen die Hem niet willen liefhebben. Jezus is niet alleen het Lam, Hij is het voorbeeld dat we moeten volgen.

Ons psychologie leert ons dat we voor onszelf moeten opkomen. We moeten staan voor wie we zijn en soms voor onszelf kiezen. Ben ik blij dat Jezus daar niet naar heeft geluisterd. Hij heeft alles voor mij gegeven, zodat ik Hem mag volgen op Zijn pad. Het draait niet om mij maar om Hem.

Laten we leren om te dienen met hetzelfde hart als Jezus. Niet om gezien te worden, maar omdat we van de Vader houden.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.