Bewust gekozen

Johannes 13

18 Ik zeg dit niet van u allen; Ik weet wie Ik uitverkoren heb. Maar de Schrift moet vervuld worden: Wie Mijn brood eet, heeft zijn hiel tegen Mij opgeheven. 19 Nu al zeg Ik het u voordat het gebeurt, opdat wanneer het gebeurt, u zult geloven dat Ik het ben. 20 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: als iemand hem ontvangt die Ik zal zenden, ontvangt hij Mij, en wie Mij ontvangt, ontvangt Hem Die Mij gezonden heeft. (Johannes 13:18-20)

Jezus heeft Zijn discipelen bewust gekozen. Ook Judas is bewust gekozen opdat het verlangen van God vervult zal worden. Het plan van God, dat Hij in het oude testament al heeft voorzegd, zal worden uitgevoerd. Daarom is ook Judas een bewuste keuze van Jezus, en Hij wil dat de discipelen dat weten.

Het moet duidelijk zijn voor de discipelen dat alles wat er nu gebeurd bewust is gedaan, ook het feit dat Jezus verraden zal worden. Deze woorden van Jezus moeten het geloof van de discipelen sterk maken, nu en nadat alles is volbracht.

De woorden die Jezus hier spreekt draaien in de eerste plaats niet om het verraad van Judas. Jezus spreekt deze woorden om de discipelen te laten zien welke positie zij hebben. Nadat Jezus de voeten heeft gewassen, brengt Hij de discipelen op een plek van eenheid met Hem en de Vader. Waar zij ook zullen gaan, God is met hen, Hij is met hen.

Zijn zullen het gezicht van de Vader zijn hier op aarde, zij zullen spreken in de naam van de Vader, zij zullen wonderen doen in de naam van de Vader. Zij zijn gekozen voor dit doel en daar moeten ze aan vasthouden. Dat Judas af gaat vallen is geen toeval, het is bewust, maar zij moeten doorgaan in het doel dat de Vader met hen heeft.

God heeft ons bewust gekozen, om Zijn gezicht te zijn hier op aarde. God heeft ons bewust gekozen om vervuld te zijn met Zijn liefde. Het is geen toeval, maar we moeten er wel op vertrouwen. We moeten weten dat alles in Gods hand is, en daar moeten wij uit leven.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.