Schone voeten

Johannes 13

6 Zo kwam Hij bij Simon Petrus en die zei tegen Hem: Heere, wilt Ú mij de voeten wassen? 7 Jezus antwoordde en zei tegen hem: Wat Ik doe, weet u nu niet, maar u zult het later inzien. 8 Petrus zei tegen Hem: U zult mijn voeten in der eeuwigheid niet wassen! Jezus antwoordde hem: Als Ik u niet was, hebt u geen deel met Mij. 9 Simon Petrus zei tegen Hem: Heere, niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd. 10 Jezus zei tegen hem: Wie gebaad heeft, heeft slechts nodig dat zijn voeten worden gewassen, want hij is al geheel rein. En u bent rein, maar niet allen. (Johannes 13:6-8)

Voor sommige mensen kunnen we het werk van Jezus vergelijken met een schuld die we hebben en die wordt dan betaald door iemand anders via internet bankieren. Het is een simpele transactie, waar we eigenlijk nauwelijks bij betrokken zjin geweest. Maar het is gebeurd, de schuld is verdwenen.

Dit is volgens mij niet de bedoeling. Want op die manier zijn we wel dankbaar, maar is er geen persoonlijk relatie met onze redder. Jezus moet veel meer doen in ons leven dan onze schuld betalen, Jezus moet ons rein maken, ons wassen van deze wereld.

De discipelen waren al rein. In hoofdstuk 15 van dit bijbel boek laat Jezus weten dat Zijn woord ons rein maakt. De leugens van deze wereld worden afgewassen door de waarheid die Jezus spreekt. Niet langer leven we naar de wil van het kwaad maar leven we naar het verlangen van de Vader. Dat is de weg waarmee Jezus ons wil rein maken. Hij wil ons wassen met Zijn woorden.

Jezus laat hier zien dat Petrus het niet zelf hoeft te doen. Hij hoeft niet zelf hard te werken zodat Jezus hem lief heeft. Petrus moet juist op Jezus vertrouwen, dat Jezus het harde werk doet in zijn leven. Jezus zal er alles aan doen om Petrus rein te maken en rein te houden. Daarom moet Jezus de voeten wassen.

Als wij gewassen zijn maar daarna door het zand lopen worden onze voeten toch weer vies. Dat betekend niet dat we gelijk ons weer helemaal moeten wassen, alleen de voeten is genoeg. Als wij ons leven helemaal aan Jezus geven wast Hij ons helemaal schoon. Maar we wandelen nog steeds in deze wereld, onze voeten raken vies. Jezus moet onze voeten blijven wassen om ons rein te houden.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.