Jezus dienen

Johannes 13

6 Zo kwam Hij bij Simon Petrus en die zei tegen Hem: Heere, wilt Ú mij de voeten wassen? 7 Jezus antwoordde en zei tegen hem: Wat Ik doe, weet u nu niet, maar u zult het later inzien. 8 Petrus zei tegen Hem: U zult mijn voeten in der eeuwigheid niet wassen! Jezus antwoordde hem: Als Ik u niet was, hebt u geen deel met Mij. 9 Simon Petrus zei tegen Hem: Heere, niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd. 10 Jezus zei tegen hem: Wie gebaad heeft, heeft slechts nodig dat zijn voeten worden gewassen, want hij is al geheel rein. En u bent rein, maar niet allen. (Johannes 13:6-8)

De boodschap die Jezus hier geeft aan Petrus is een hele belangrijke boodschap voor mensen die serieus zijn in hun religie. Petrus is heel serieus in zijn devotie voor Jezus. In zijn gedachten is hij tot alles bereidt om Jezus te volgen, zelfs tot de dood toe. Maar juist daarin mist hij wat.

We kunnen zo actief zijn in ons geloof, we kunnen ons leven in het teken zetten van het christendom en toch het belangrijkste punt missen. Petrus was ook zo iemand die alles voor Jezus wilde geven. Jezus is het waard om voor te sterven. Maar wil Petrus dat Jezus voor Hem sterft.

De boodschap die Johannes nu geeft is niet hetzelfde als de eerste paar verzen van dit hoofdstuk. De boodschap van Jezus is niet dat Petrus moet leren om te dienen. Nu moet Petrus leren dat hij gediend moet worden door zijn Heer. Zolang Petrus het geloof zelf wil doen zal hij falen, maar als Jezus de weg die Petrus gaat bewandelen heiligd zal hij overwinnen.

Onze aanbidding van Jezus moet niet uit onszelf komen, maar moet komen uit de kracht die Jezus ons geeft als Hij ons dient. Wij moeten gediend worden door God, Hij moet ons kracht geven, Hij moet ons bevrijden, Hij moet ons wassen van deze wereld.

Als wij Jezus niet Zijn werk laten doen in ons leven, zullen wij nooit onderdeel worden van Hem. Als wij onze voeten niet laten wassen door Jezus kunnen wij nooit de weg bewandelen die Hij voor ons heeft. Dit is moeilijk, zeker als we heel serieus zijn in onze liefde voor Jezus. Wij willen Hem dienen, hoe kan Hij dan ons dienen?

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.