Dienen is niet bijzonder

Johannes 13

2 Toen dan de maaltijd plaatsvond en de duivel Judas Iskariot, de zoon van Simon, al in het hart gegeven had Hem te verraden, 3 stond Jezus, Die wist dat de Vader Hem alle dingen in handen gegeven had en dat Hij van God uitgegaan was en tot God heenging, 4 op van de maaltijd, legde Zijn kleren af, nam een linnen doek en deed die om Zijn middel. 5 Daarna goot Hij water in de waskom en begon de voeten van de discipelen te wassen en af te drogen met de linnen doek die Hij om Zijn middel had. (Johannes 13:2-5)

Wie is Jezus? Jezus is de Zoon van God die door de Vader in de hemel naar de aarde is gestuurd. Jezus is de Koning der koningen. En nog steeds wast Hij onze voeten, nog steeds wil Hij ons dienen. Dit staat in contrast met deze wereld, wij willen liever gediend worden dan dat we dienen.

Jezus is een leider, die laat zien hoe het moet. Jezus is niet een leider die mensen aan het werk wil zetten, Hij is een leider die wil dat degene die Hem volgen precies hetzelfde worden als Hij. Dat is een echte leider.

Voordat Jezus naar het kruis gaat is het heel belangrijk voor Hem om deze daad te doen. Hij wil dat Zijn discipelen zien dat Hij gekomen is om ons te dienen. Het leven bestaat niet uit een ladder van succes waarop we naar boven klimmen. Het leven bestaat uit het dienen van elkaar.

Als christenen kunnen we naar dit voorbeeld kijken met verbazing. De Zoon van God die onze voeten wast, dit is heel bijzonder. Maar eigenlijk is het helemaal niet bijzonder dat de schepper van hemel en aarde, voor ons op de knieeen wil om onze voeten te wassen. Het is alleen maar bijzonder omdat het in onze wereld wordt gezien als een bijzondere daad van nederigheid.

Maar voor God is dit niet bijzonder, dit is geen daad om aandacht te krijgen voor Zijn nederigheid. Dat Jezus hier Zich niet bekommert om Zijn positie komt omdat Zijn hart anders is. Zijn hart is dienstbaar zijn, Zijn hart is leven voor God. Het is het hart van God dat de voeten wil wassen, niet alleen maar als een les, maar als een daad van liefde.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.