De woorden van liefde

Johannes 12

47 En als iemand Mijn woorden hoort en niet gelooft, veroordeel Ik hem niet, want Ik ben niet gekomen om de wereld te veroordelen, maar om de wereld zalig te maken. 48 Wie Mij verwerpt en Mijn woorden niet aanneemt, heeft iets wat hem veroordeelt, namelijk het woord dat Ik gesproken heb; dat zal hem veroordelen op de laatste dag. 49 Want Ik heb niet uit Mijzelf gesproken, maar de Vader, Die Mij gezonden heeft, Hijzelf heeft Mij een gebod gegeven wat Ik zeggen en wat Ik spreken moet. 50 En Ik weet dat Zijn gebod eeuwig leven is. Wat Ik dan spreek, spreek Ik zoals de Vader Mij gezegd heeft. (Johannes 12:47-50)

We hebben allemaal onze eigen verantwoordelijkheid in het leven. En dat is duidelijk in deze verzen. Het is niet Jezus die veroordeelt, het zijn onze daden die ons veroordelen. Jezus kwam niet om met een vingertje naar ons te wijzen, Hij kwam om ons te laten zien hoe we het goede kunnen doen en dicht bij God kunnen leven.

Als iemand onwetend een fout maakt dan kunnen we diegene er niet voor verantwoordelijk houden. Maar als iemand bewust een fout maakt dan is dat een ander verhaal. En dat is wat Jezus hier bedoeld. Een gewaarschuwd mens is verantwoordelijk voor de fouten die hij maakt.

Maar dat is niet het doel van Jezus. Veel mensen zijn gepikeerd als ze worden gewezen op mogelijke fouten. Ze willen de les niet worden gelezen, maar ze realiseren zich niet dat het eigenlijk liefde is dat hen terecht wijst. Het is liefde dat Jezus ons laat zien wat de waarheid is, Hij verlangt er naar dat wij worden bevrijd en verlost.

God spreekt in Zijn liefde. Luisteren wij naar Zijn liefde?

Dat is de vraag die we ons moeten stellen. Jezus spreekt in ons leven niet om ons een schuldgevoel aan te praten over hoe slecht we zijn. Jezus spreekt in ons leven zodat we naar God vluchten en zalig worden gemaakt. De bijbel laat zien hoe we moeten leven, niet omdat we dan inzien hoe slecht we zijn. De bijbel laat het zien zodat we er naar mogen leven.

Dat is luisteren naar Jezus. Dat is Zijn liefde in ons leven accepteren. Niet langer koppig zijn, maar horen naar de woorden van liefde.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.