Profetie bevestigd

Johannes 12

12 Toen de volgende dag een grote menigte die naar het feest gekomen was, hoorde dat Jezus naar Jeruzalem kwam, 13 namen zij de takken van de palmbomen en gingen de stad uit Hem tegemoet en riepen: Hosanna! Gezegend is Hij Die komt in de Naam van de Heere, de Koning van Israël! 14 En toen Jezus een jonge ezel gevonden had, ging Hij daarop zitten, zoals geschreven is: 15 Wees niet bevreesd, dochter van Sion, zie, uw Koning komt, zittend op het veulen van een ezelin. (Johannes 12:12-15)

Het enthousiasme van de mensen bereikt een toppunt. Zo’n man die doden opwekt die willen ze wel als leider (koning) hebben. Zo gauw ze horen dat Jezus naar Jeruzalem, de stad van koning David, komt maken ze zich op voor een koninklijk ontvangst.

Voorheen zou Jezus dit hebben ontweken, maar nu weet Hij wat voor woorden er door de Geest over Hem zijn gesproken in het oude testament. De Geest van God heeft voorzegd dat Jezus Jeruzalem zou binnen gaan als een koning zittend op het veulen van een ezelin.

Jezus is vol van de Geest en leeft naar het verlangen van de Vader. Jezus doet de wil van de Vader in alles wat Hij doet. En hier, door de Geest, openbaart Jezus Zich als de koning van de joden.

Nu moeten we goed begrijpen wat dit betekend. Jezus gaat niet domweg maar proberen om alle profetieën te vervullen. De profetieën staan er met een reden, ze laten zien hoe de Messias Zich zal openbaren aan de mensen. Het is al een openbaring van wat er gaat komen en hoe Jezus daarin staat. En als Jezus zo op deze veulen Jeruzalem binnen wandelt is dat een vervulling, een bevestiging en een versterking van de profetie.

Jezus geeft een boodschap die sterker is dan duizenden woorden, Jezus laat zien Wie Hij werkelijk is. Hij is de Zoon van God, gezonden door de Vader, de Koning der joden. Hij wil het volk leiden naar het nieuwe leven, Hij is het. Niemand kan het meer ontkennen, er is geen twijfel mogelijk.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.